Show simple item record

dc.contributor.authorBorgenhede, Amanda
dc.contributor.authorLarsson, Ida
dc.date.accessioned2016-11-17T08:49:03Z
dc.date.available2016-11-17T08:49:03Z
dc.date.issued2016-11-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/49528
dc.descriptionBackground: Violence is today recognized as a major public health problem worldwide. However, homosexual women or men have rarely been included in studies of domestic violence, although research suggests that it is as common as in heterosexual relationships. Aim: The purpose of this study was to identify potential risk factors for domestic violence on structural, social, relational, and individual levels in same-sex relationships. Method: A literature review on violence in same-sex relationships was carried out based on the guidelines for a systematic literature review. Articles were selected through a systematic search, and the results were elaborated. The selected studies underwent quality control and ethics examination. A qualitative content analysis method with a deductive approach was then applied, based on an ecological theoretical framework. Results: The systematic article search resulted in 15 articles. These were divided into three main categories: structural/societal level, relational level and individual level. Each main category was then divided into subcategories based on findings. Discussion: As a result of methodological factors in the included studies, the results of the present study are not conclusive, as the data could not be compared between studies. More research is required on how factors of structural/societal level may impact same-sex partner violence. Such research could contribute to effective evidence-based preventive public health work. A variety of factors must be considered in order to prevent violence in same-sex relationships since multiple factors work together to create complex causal patterns.sv
dc.description.abstractBakgrund: Våld är idag ett erkänt folkhälsoproblem i hela världen. Samhället har inte inkluderat homosexuella kvinnor eller män i sitt arbete med våld i nära relationer trots att forskning tyder på att det är lika vanligt förekommande som i heterosexuella relationer. Syfte: Syftet med den här litteraturstudien var att kartlägga potentiella riskfaktorer på struktur, samhälls-, relations-, och individnivå som är associerade till våld i samkönade relationer. Metod: En litteraturstudie genomfördes utifrån riktlinjerna för en systematisk litteraturstudie. Artiklar i ämnet togs fram genom en systematisk sökning, varpå de genomgick kvalitetsgranskning och etikgranskning. En kvalitativ innehållsanalys med en deduktiv ansats genomfördes som utgick ifrån en ekologisk teoretiskt modell. Resultat: Den systematiska artikelsökningen resulterade i 15 artiklar. I analysen delades resultatet in i tre huvudkategorier: struktur/samhällsnivå, relationsnivå och individnivå. Varje huvudkategori delades sedan in i subkategorier utifrån identifierade faktorer. Fördelningen under respektive kategori visar att majoriteten av studierna gjorts på individnivå följt av relationsnivå och endast ett fåtal på struktur/samhällsnivå. Diskussion: Till följd av metodologiska svårigheter i de ingående studierna blev resultatet i denna litteraturstudie splittrat med olika typer av samband som inte gick att jämföra. Det krävs mer forskning om hur faktorer på struktur/samhällsnivå kan ha betydelse för samkönat partnervåld. Sådan forskning skulle kunna bidra till verkningsfullt evidensbaserat förebyggande folkhälsoarbete. En mängd faktorer måste beaktas för att förebygga våld i samkönade relationer då flera faktorer hänger ihop och skapar komplexa orsaksmönster.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesFolkhälsovetenskapligt programsv
dc.titleVåld i samkönade relationer – En litteraturstudiesv
dc.title.alternativeViolence in same-sex relationships – A literature studysv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record