GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) >
Meddelande / Fiskeristyrelsen, Utredningskontoret i Luleå >

Meddelande / (Nr. 3)


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/49056

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_49056_1.pdf2955KbAdobe PDF
View/Open
Title: Meddelande / (Nr. 3)
Authors: 
Issue Date: 1984
Citation: Nr. 3 - År 1984
URI: http://hdl.handle.net/2077/49056
Appears in Collections:Meddelande / Fiskeristyrelsen, Utredningskontoret i Luleå

 

 

© Göteborgs universitet 2011