Show simple item record

dc.contributor.authorHolmqvist, Jonatan
dc.date.accessioned2016-10-14T11:38:40Z
dc.date.available2016-10-14T11:38:40Z
dc.date.issued2016-10-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/48478
dc.descriptionBig Data kan användas för att upptäcka ny affärsinformation, men datat på egen hand är inte tillräckligt, Business Intelligence (BI) behövs för att kunna få fram affärsinformationen. BI förvandlar data till användbar information och levererar värdefull information till beslutsfattare. BI är nu för tiden en hög prioritet för många företag, men en betydande del av dessa företag har svårt att realisera deras förväntade nytta av BI. Att implementera BI är väldigt komplext och kräver resurser och lämplig infrastruktur över lång tid. Komplexiteten gällande BI i kombination med brist på forskning kring användandet av BI i verkliga företag, framförallt i en svensk kontext, motiverar en studie som den här. Syftet med denna uppsats är att presentera nya empiriska insikter gällande kritiska framgångsfaktorer för BI, i en svensk kontext. Följande forskningsfråga formulerades: Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna relaterade till användandet av BI? Forskningsfrågan besvarades genom en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade intervjuer. Resultaten bekräftar tidigare forskning och antyder att de kritiska framgångsfaktorerna for den svenska marknaden inte skiljer sig från den globala marknaden. Vidare visar resultaten att olika intressenter har olika syn på lämplig nivå av self-service BI.sv
dc.description.abstractBig Data can be used for discovering new business facts, but the data itself isn’t enough, it takes the use of Business Intelligence (BI) in order to discover these new business facts. BI transforms data into useful information and deliver actionable information to decision makers. BI is nowadays a high priority for many companies, but a substantial number of companies struggle to realize their expected benefits of BI. The implementation of BI is very complex, and requires resources and appropriate infrastructure over a long period of time. The complex nature of BI in combination with the lack of research describing the design and use of BI in actual real companies, especially in a Swedish context, motivates a study like this. The aim of this thesis is to present new empirical insight to the knowledge of critical success factors related to BI, in a Swedish context. The following research question was formulated: What are the critical success factors related to the use of BI? The research question was answered through a qualitative study based on semistructured interviews. The findings confirm previous research regarding the critical success factors related to BI, and imply that the critical success factors for the Swedish market aren’t different from the global market. Furthermore, the findings reveal that different stakeholders have different views regarding the appropriate level of self-service BI.sv
dc.language.isoengsv
dc.relation.ispartofseries2016:058sv
dc.subjectBusiness Intelligencesv
dc.subjectCritical success factorssv
dc.subjectSelf-service BIsv
dc.titleBusiness Intelligence Critical Factors for BI Success Business Intelligence Kritiska framgångsfaktorer för BIsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentInstitutionen för tillämpad informationsteknologiswe
dc.contributor.departmentDepartment of Applied Information Technologyeng
dc.type.degreeMaster theseseng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record