Show simple item record

dc.contributor.authorStenval, Anettesv
dc.date.accessioned2016-10-05T10:28:04Z
dc.date.available2016-10-05T10:28:04Z
dc.date.issued2016sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/48172
dc.description.abstractAbstract Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i åk 2 och åk 3 beskriver att de använder surfplattan i matematikundervisningen. Studien avser att besvara följande frågeställningar: Hur används surfplattan i matematikundervisningen för att inkludera alla elever? Hur har skolans tillgång till surfplattor påverkat undervisningen i matematik? Den kvalitativa forskningsintervjun har använts som metod för att samla in data till undersökningen. Studien bygger på fyra gruppintervjuer med sammanlagt 10 lärare som undervisar i matematik i åk 2 och åk 3. Det sociokulturella perspektivet är studiens teoretiska utgångspunkt. Resultatet visar att surfplattan används nästan enbart till färdighetsträning i matematikundervisningen. Eleverna arbetar mestadels i appar inom det område där de behöver befästa sina grundläggande matematikkunskaper. Eleverna får använda surfplattan när de är klara med uppgifterna i matematikboken, eller vid arbetspass där eleverna arbetar mot sina mål. På en skola använder eleverna även surfplattan till att delge klassen hur eleverna löst uppgifter. Tillgången på surfplattor och lärarnas inställning har betydelse för hur eleverna får möjlighet till att använda surfplattan i matematikundervisningen. Lärarnas brist på kunskaper i användningen bidrar till att lärarna ser surfplattan endast som ett komplement i matematikundervisningen.sv
dc.language.isosvsv
dc.titleSurfplattor på mattelektionerna? En kvalitativ intervjustudie om lärares användning av surfplattan mattelektionerna? En kvalitativ intervjustudie om lärares användning av surfplattansv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentInstitutionen för pedagogik och specialpedagogiksv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record