Now showing items 1-20 of 84

  • Emeritus 1 

   Unknown author (2004-10-26)
   Vetenskapens seniorer om forskningen, karriären och livet. Program 1. Programledare Emin Tengström, professor emeritus i humanekologi, doktor i latin 1964, ordförande i Centrum för tvärvetenskap 1972, professor i ...
  • Emeritus 2 

   Unknown author (2004-11-26)
   Vetenskapens seniorer om forskningen, karriären och livet. Program 2. Programledare Emin Tengström, professor emeritus i humanekologi, doktor i latin 1964, ordförande i Centrum för tvärvetenskap 1972, professor i ...
  • Har vi tid med varandra? 

   Unknown author (2006-03-09)
   Universitetslektor Lars-Gösta Dahlöf, Psykologi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Vilka får vara med i ett mångkulturellt samhälle? 

   Unknown author (2006-03-16)
   Universitetslektor Klas Grinell, Idé och lärdomshistoria. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Homo på amerikabåtarna: Om manligt homoliv på Svenska Amerika Liniens passagerarfartyg 

   Unknown author (2006-03-23)
   Docent Arne Nilsson, Genusvetenskap. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Pratande araber i anglosaxiska TV-serier 

   Unknown author (2006-03-30)
   Aurora Tellenbach, filmvetare. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Varför får barn betalt för att diska? 

   Unknown author (2006-04-06)
   fil dr Barbro Johansson, Etnologi - centrum för konsumentvetenskap.. Om vad pengaflöden inom familjen säger om barndomens betydelser..
  • Rätt och fel i språket 

   Unknown author (2006-04-18)
   Martin Gellerstam, Inst för svenska . Martin G. är redaktör för trettonde upplagan av Svenska Akademiens Ordlista..
  • Nytt och gammalt i ordförrådet 

   Unknown author (2006-04-20)
   Sture Berg, Inst för svenska språket, GU. Sture Berg är redaktör för trettonde upplagan av Svenska Akademiens Ordlista..
  • Svenska akademins ordlista och tiden gång 

   Unknown author (2006-04-21)
   Sture Allén, professor emeritus vid institutionen för svenska språket, GU. Sture Allén är ordförande i Svenska Akademiens språkkommitté.
  • Flyttfåglar väljer väg efter eget välmående 

   Unknown author (2006-05-04)
   fil dr Mare Löhmus, zoomorfologi. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Skolan som hälsofrämjande arena - fluortanten åter i ny skepnad 

   Unknown author (2006-05-19)
   Odontologie dr/övertandläkare Ulla Mober Sköld. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Att träna lagom är bäst för hjärnan 

   Unknown author (2006-05-23)
   Med dr Andrew Naylor, fysiologi . En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Jag känner mig begåvad bara 

   Unknown author (2006-06-13)
   Universitetslektor Tore Otterup, Svenska. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Mördarsniglar - vad nytt 2006? 

   Unknown author (2006-06-14)
   Ted von Proschwitz, 1.e museiintendent, Fil. dr, Sektionen för Evertebratzoologi Göteborgs Naturhistoriska Museum. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs ...
  • Många älgar finns men kan man räkna dem? 

   Unknown author (2006-09-21)
   Fil dr Emil Broman, Tillämpad miljövetenskap. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Lärande och kommunikation i ett allltmer komplext samhälle 

   Unknown author (2006-10-03)
   Professom Mikael Alexandersson, inst för pedagogik och didaktik. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Livets skola på nätet - nya former för lärande och möten mellan människor. 

   Unknown author (2006-10-06)
   Dotorand Urban Carlén, Tillämpad IT. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Fysisk aktivitet och träning - en friskfaktor för såväl gammal som ung 

   Unknown author (2006-10-16)
   Med. dr, leg. sjukgymnast Åsa Cider. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.
  • Det är bäst att jag beställer en cappucino. Bosniska, kroatiska, serbiska, vårt språk och deras språk. 

   Unknown author (2006-10-31)
   Doktorand Sonja Miladinovic, Institutionen för Slaviska språk. En akademisk kvart. Populärvetenskapliga lunchföreläsningar på Wettergrens bokhandel arrangerade av Göteborgs universitet.