Show simple item record

dc.contributor.authorGunnerek, Jonna
dc.contributor.authorGustavsson, Agnes
dc.date.accessioned2016-09-20T12:50:48Z
dc.date.available2016-09-20T12:50:48Z
dc.date.issued2016-09-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/47537
dc.descriptionAll children have the right to express their opinions and to be involved in issues and decisions that concern them. Through two sub studies, this study examines children’s participation in dental care in relation to increased communicative accessibility. In the first sub study, opinions were collected from staff and parents at two general dental practices, where the staff had received education and support to send invitation letters with pictures to all children aged 0-13 years, as well as using picture schedules and communication maps in dental visits. Surveys showed that a majority of the parents thought that pictural support could facilitate children's participation. The staff thought that pictorial support could help understanding before and during the visit but that, for instance, talking and asking questions was unaffected. In the second sub study school aged children was interviewed. They spoke about wanting to be listened to and they believed that the pictorial invitation letter could increase understanding and reduce anxiety regarding dental visits. The results indicate that increased knowledge and use of pictorial support may improve children's participation and communication rights, but more research is needed.sv
dc.description.abstractAlla barn har rätt att få information, uttrycka åsikter och vara delaktiga i frågor som rör dem själva. Föreliggande studie undersöker genom två delstudier barns delaktighet i tandvård i relation till ökad kommunikativ tillgänglighet. I den första delstudien inhämtades åsikter från personal och föräldrar på två allmäntandvårdskliniker där personalen fått utbildning och stöd för att använda kallelser med bilder och enkel text till samtliga barn i åldrarna 0-13 år, samt ha tillgång till bildscheman och bildkartor under tandvårdsbesök. Enkäter visade att majoriteten av föräldrarna skattade att bildstöd främjade delaktighet. Personalen skattade att förförståelse och förståelse underlättades men att aktivt deltagande samt att prata och ställa frågor inte påverkades. I den andra delstudien intervjuades grupper med skolbarn. Barnen talade om att de vill bli lyssnade på och trodde att bildkallelsen kunde minska oro inför tandvårdsbesök. Resultaten indikerar att ökad kunskap och användning av bildstöd främjar barns delaktighet i tandvård, men att mer forskning behövs.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseries2016:298sv
dc.subjectbarns delaktighet, bildstöd, alternativ och kompletterande kommunikation, universell utformning, allmäntandvårdsv
dc.subjectchildren's participation, pictorial support, augmentative and alternative communication, universal design, dental health caresv
dc.titleBarns delaktighet och användning av bildstöd - en pilotstudie av KomHIT-modellen i allmäntandvårdsv
dc.title.alternativeChildren’s participation and use of pictorial support - a pilot study of the KomHIT-model in dental health caresv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record