Emigrationsutredningen var en statlig utredning som utfördes från 1907 till 1913 som följd av emigrationen från Sverige till Nordamerika. Utredningen kom till stånd efter påtryckningar från stora opinioner i samhället som oroades över den stora utflyttningen. Utredningen leddes av den vid tiden mycket kände statistikern Gustav Sundbärg. (källa: Wikipedia)

Recent Submissions

View more