Show simple item record

dc.contributor.authorTinnervall, Jonna
dc.date.accessioned2016-09-07T07:25:35Z
dc.date.available2016-09-07T07:25:35Z
dc.date.issued2016-09-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/46610
dc.description.abstractSyftet med denna uppsats är att undersöka hur, och i vilken utsträckning, teleskopord i skönlitterära verk kan översättas. Genom att analysera redan existerande översättningar av teleskopord från engelska respektive spanska till svenska samt genom att utföra en egen översättning (från spanska till svenska) av teleskoporden i romanen Umami av Laia Jufresa vill jag undersöka vilka olika möjligheter översättare har och vilka aspekter som kan vara viktiga att hänsyn till vid teleskopordsöversättning. Som verktyg för att kunna analysera teleskoporden används Delabastitas (1996) åtta strategier för att översätta ordlekar. Teleskopord brukar ses som en typ av ordlekar, vilket gör denna modell relevant för min analys, men de har inte samma egenskaper som andra typer av ordlekar. Därför har Delabastitas kategorier modifierats för att kunna fokusera enbart på hur man kan översätta teleskopord. Genom att analysera redan existerande översättningar av teleskopord med hjälp av ovan nämnda kategorier har jag identifierat vilka olika metoder som översättare har använt sig av tidigare. Denna analys utgör sedan utgångspunkten för min egen översättning av teleskoporden i Umami. Utifrån det egna översättningsarbetet försöker jag beskriva återkommande svårigheter som orsakas av teleskoporden under översättningsarbetet. Baserat på analysen och det egna översättningsarbetet kan jag dra slutsatsen att det till stor del är möjligt att översätta teleskopord med teleskopord från spanska till svenska, dvs. med PORTMANTEAUàPORTMANTEAU- strategin. Flera översättare av de analyserade teleskoporden har dock valt att inte använda denna strategi utan att i stället översätta teleskoporden med någon typ av sammansättning eller normalisering av ordet. Teleskopord skiljer sig även från andra typer av ordlekar eftersom de inte innehåller bundna svåröversatta aspekter som t.ex. homonymi. Det gör teleskoporden möjliga att översätta och ger översättaren en kreativ frihet. Det svåra ligger, baserat på erfarenheterna av mitt eget översättningsarbete, i stället i att skapa ett ord som inte avviker för mycket från målspråkets ordbildningsmönster.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesSPL masteruppsats, ÖPsv
dc.relation.ispartofseriesSPL 2016-049sv
dc.subjectöversättarprogrammetsv
dc.subjectskönlitterär översättningsv
dc.subjectteleskopordsv
dc.subjectLaia Jufresasv
dc.titleTELESKOPORD PÅ SPANSKA, ENGELSKA OCH SVENSKA. Analys av ett antal befintliga skönlitterära teleskopord i original och översättning samt egen översättning av teleskopord i Laia Jufresas roman Umami (2015)sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Languages and Literatureseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturerswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record