Show simple item record

dc.contributor.authorMagnusson Lisa, Hultqvist Susanne
dc.date.accessioned2007-06-25T07:55:29Z
dc.date.available2007-06-25T07:55:29Z
dc.date.issued2007-06-25T07:55:29Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/4631
dc.descriptionFolkhälsovetenskapligt programeng
dc.description.abstractBakgrund: Våld mot kvinnor är ett underskattat globalt folkhälsoproblem och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Våldet är en riskfaktor för kvinnors hälsa, såväl den fysiska som psykiska. Att tidigt upptäcka våld mot kvinnor skulle kunna mildra konsekvenserna av våldet och samtidigt förhindra såväl förlust av humankapital som stora samhällsekonomiska kostnader. Syfte: Att undersöka attityder till screening inom hälso- och sjukvården samt om screening som metod är ett bra alternativ för att identifiera våldsutsatta kvinnor. Vidare ville vi undersöka kvinnors egna attityder till screening. Metod: En litteraturstudie gjordes för att finna teman och meningsbärande enheter i vår studie. Tolv vetenskapliga artiklar granskades enligt särskild checklista för kvalitetsgranskning av artiklarna. Resultat: Av de inkluderade artiklarna behandlade fem artiklar kvinnors attityder samt sju artiklar behandlade hälso- och sjukvårdsprofessionens attityder till screening. Kvinnorna ställde sig positiva till screening medan hälso- och sjukvårdspersonalen generellt var kritiska. Slutsats: Brist på kunskap och tid, samt rädsla för att kränka patienten är huvudargument för att inte använda screening hos hälso- och sjukvårdspersonal. Till trots kan vi utifrån studier konstatera att kvinnor vill bli tillfrågade och ställer sig positiva till screening på villkoren att man bemöts ickefördömande med respekt för autonomi, förståelse och ödmjukhet. Eftersom en stor del av populationen besöker primärvården kan den vara en utmärkt arena för att identifiera våld. Att implementera screening inom primärvården anser vi vara en viktig uppgift för att upptäcka våld mot kvinnor samt att utveckla interventionsprogram för de utsatta.eng
dc.language.isosweeng
dc.subjectVåld mot kvinnor, screening, attityder, hälso- och sjukvård.eng
dc.subjectDomestic violence, women, screening, attitude, primary health careeng
dc.titleVåld mot kvinnor; ett underskattat folkhälsoproblem. - en litteraturstudie om attityder till screening som metod för att identifiera våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården.eng
dc.title.alternativeViolence against women; an underestimated public health issue. - a litterature study about attitudes to screening for identifying violence against women in healthcare settings.eng
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record