GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >
Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen >

IAS 37 - hur ser tillämpningen ut?


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4595

Files in This Item:

File Description SizeFormat
06-07-91.pdf426KbAdobe PDF
View/Open
Title: IAS 37 - hur ser tillämpningen ut?
Authors: Liljekvist, Carina
Tidman, Carin
Issue Date: 19-Jun-2007
Degree: Student essay
Series/Report no.: Externredovisning och företagsanalys
06-07-91
Abstract: Bakgrund och problem: IAS 37 trädde formellt ikraft för noterade bolag i Sverige 2005. Det medförde ökade upplysningskrav kring avsättningar och eventualförpliktelser och en anpassning till den anglosaxiska redovisningstraditionen. Avsättningar och eventualförpliktelser är bedömningsposter, vilket gjorde det intressant att ta reda på hur praktiker uppfattar de bedömningar och avvägningar företag gör vid redovisningen av posterna. Att endast begränsad forskning tidigare bedrivits inom området gjo... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/4595
Appears in Collections:Kandidatuppsatser Företagsekonomiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011