Now showing items 1-1 of 1

    • Löneandelen. Bakgrundsfaktorer och effekter 

      Persson, Ulf (2016-07-01)
      Under de senaste åren har förändringar i löneandelens storlek tilldragit sig stort intresse. Denna uppsats syfte har varit att belysa några olika aspekter av löneandelens utveckling; vad påverkar dess storlek, vilka effekter ...