Now showing items 1-3 of 1

    bonad, bonadsmåleri, folkkonst, Art Technological Source Research, ATSR, Konstteknologi, materialanalys, färg, tempera, bindemedel, pigment, färgämne, färgstoff, spektroskopi, Raman, FTIR, SEM-EDX (1)
    Infrared Spectroscopy, FT-Raman, energidispersiv röntgen, Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive X-ray (1)
    Multispektralteknik, Multi Spectral Imaging System (1)