Show simple item record

dc.contributor.authorJönson, Kajsa
dc.date.accessioned2007-06-12T09:46:24Z
dc.date.available2007-06-12T09:46:24Z
dc.date.issued2007-06-12T09:46:24Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/4546
dc.descriptionFolkhälsovetenskapligt programswe
dc.description.abstractSyfte Att klargöra om socialt nätverk har samband med självskattad hälsa hos kvinnor födda på 1960- och 70-talet, samt att belysa om det sociala nätverket kan ha betydelse för självskattad hälsa, när kvinnor kombinerar förvärvsarbete och föräldraskap. Metod Studien är en kvantitativ studie som grundas på tvärsnittsunderökningar inom ramen för SCBs årliga undersökningar om befolkningens levnadsförhållanden, mellan 1990-2003. Materialet analyserades med multiple logistisk regression, och effektmodifiering synliggjordes genom stratifiering. Resultat Socialt nätverk och föräldraskap, oberoende av varandra, hade samband med självskattad hälsa i den aktuella undersökningsgruppen, och resultaten varierade över tid. Resultaten visade inte på att sociala relationer reducerar effekten av att förvärvsarbeta och samtidigt vara förälder, med ett undantag: Bland heltidsarbetande kvinnor reducerades effekten av att ha barn om kvinnan var samboende. Diskussion Det nya arbetslivets nya krav och minskade kontroll gör att särskilt ensamstående heltidsarbetande mödrar får svårt att upprätthålla balansen i livet. Sociala relationer kan stressa mer än stödja, speciellt då kvinnor idag både förväntas ansvara för barn och hushåll, samt leva upp till kraven på jämställdhet.eng
dc.language.isosweeng
dc.subjectsocialt nätverk, socialt stöd, arbete-familjkonflikt, multipla roller, krav-kontroll, självskattad hälsaeng
dc.subjectsocial network, social support, work-family conflict, multiple roles, demand-control, self-rated healtheng
dc.titleSocialt nätverk och självskattad hälsa; betydelsen av sociala relationer i kvinnors försök att kombinera föräldraskap och förvärvsarbeteeng
dc.title.alternativeSocial network and self-rated health; the importance of social relations in women’s attempt to combine work and familyeng
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record