Show simple item record

dc.contributor.authorAhlstedt, Lisa
dc.contributor.authorLindström, Malin
dc.date.accessioned2016-06-30T13:06:11Z
dc.date.available2016-06-30T13:06:11Z
dc.date.issued2016-06-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/44800
dc.description.abstractI dagens samhälle ställs stora krav på företag att de ska vara konkurrenskraftiga. De ska leverera med hög precision och med allt kortare ledtider, de ska även kunna anpassa sig till förändringar på marknaden. Samtidigt har kraven på minskad kapitalbindning ökat. Intresset för att minska kapitalbindningen i lager har funnits sedan 1970-talet i Sverige, men ändå är det få företag som lyckats väl med denna reducering. Alla materialflöden som inte är perfekt synkroniserade innehåller lager som binder kapital. Ett lager i sig behöver inte vara negativt under förutsättning att det är dimensionerat utifrån fasta kriterier. Lagerstyrning handlar inte bara om att minska lager utan om att åstadkomma en balans mellan lagrets storlek och de nyttovärden det skapar. Idag önskar företag hålla en låg kapitalbindning samtidigt som en hög kundservice ska kunna erbjudas vilket skapar en pågående konflikt de önskningarna emellan. Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka metoder ett företag skulle kunna använda för att minska kapitalbindningen i lager. Uppsatsen har genomförts på ett fallföretag där undersökarna har genomfört fyra intervjuer. Detta för att få en bred bild av hur den nuvarande situationen är. En del exempelberäkningar har även utförts med data från företagets affärssystem för att kunna visa vilka metoder företaget skulle kunna använda för att minska sin kapitalbindning. Studien visade att fallföretaget i dagsläget inte använder några teoretiska modeller. För att företaget ska kunna minska sin kapitalbindning bör de differentiera servicenivåerna för de olika tradingvarorna. De skulle med fördel kunna använda ett beställningspunktssystem för tradingvarorna, där beställningspunkten är baserad på servicenivån. För inköp till lager bör de använda ekonomisk orderkvantitetsberäkning för att optimera inköpen som i dagsläget är bedömningskvantiteter. De bör även förändra och dimensionera säkerhetslagren för alla varor utefter den servicenivån som företaget valt att ha . De beräkningar som utförts i uppsatsen visade att lagervärdet och därmed kapitalbindningen hos företaget minskar med tillämpning av dessa metoder.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesLogistiksv
dc.relation.ispartofseries15/16:13sv
dc.subjectKapitalbindning, säkerhetslager, servicenivå, inköpskvantitet, lagerstyrningsmetoder och logistikens målmixsv
dc.titleMinskning av kapitalbindning - En fallstudie på ett svenskt företagsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Business Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionenswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record