Show simple item record

dc.contributor.authorAndersson, Eva-Lena
dc.contributor.authorStien, Line
dc.date.accessioned2016-06-30T09:27:00Z
dc.date.available2016-06-30T09:27:00Z
dc.date.issued2016-06-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/44786
dc.descriptionBackground: Men’s violence against women in intimate partner relationships is a known and global public health problem. The violence that occurs in an intimate partner relationship can be physical, psychological or sexual and affect women’s health to the worse and also lead up to a woman’s death. Aim: The aim of the thesis was to examine how abusive men perceive their violence and how they explain their use of violence in intimate partner relationships with women. Method: The study was conducted as a literature review with a qualitative content analysis of fifteen articles that include men’s perceptions of violence against women in intimate partner relationships. The search of relevant articles was carried out in the databases PubMed and Scopus. Result: The results of the literature review displayed that the abusive men in the articles denied and diminished their violence against women partners. The men did not recall the violence or saw themselves as abusers. The men explained and justified their violence by blaming factors such as alcohol, culture and economic problems. The men also viewed the violence as the woman’s own fault and the men had troubles opening up and admitting to their violent behavior. Discussion/Conclusion: The study results were confirmed by previous research. The results also showed an association in how the men perceived and explained their violence in an intimate partner relationship with a woman regardless of what countries the men lived in. It is important to highlight all violence and work proactively with a special focus changing men’s gender roles. So that violence no longer will occur in an intimate partner relationship.sv
dc.description.abstractBakgrund: Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett erkänt och globalt folkhälsoproblem. Våldet som sker i en nära relation kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt och påverkar kvinnors hälsa till det sämre och kan även leda till att kvinnan dödas. Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka hur våldsutövande män uppfattar sitt våld och hur de förklarar sitt användande av våld i nära relationer mot kvinnliga partners. Metod: Studien genomfördes som en litteraturbaserad studie med en kvalitativ innehållsanalys av femton artiklar med kvalitativ studiedesign som tar upp mäns uppfattningar om våld mot kvinnor i nära relationer. Sökningar efter relevanta artiklar genomfördes i databaserna PubMed och Scopus. Resultat: Resultatet i litteraturstudien visade att de våldsutövande männen i artiklarna förnekade och förminskade sitt våld mot kvinnliga partners. Männen hade inga minnen av händelserna eller såg sig inte som riktiga misshandlare. Männen förklarade och rättfärdigade sitt våldsutövande genom att skylla på faktorer som alkohol, kultur och ekonomiska problem. Männen såg även våldet som kvinnans eget fel och männen hade svårt för att våga öppna sig och erkänna sitt våldsamma beteende. Diskussion/Slutsats: Studiens resultat visade sig bekräftas av tidigare forskning. Resultatet visade även på ett samband i hur männen uppfattar och förklarar sitt våldsutövande i en nära relation med en kvinna oberoende på vilka länder männen kom ifrån. Det är viktigt att synliggöra allt våld och arbeta förebyggande med ett särskilt fokus på förändring av mansrollen. Detta för att våld i en nära relation inte ska uppstå.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectVåld i nära relationer, våld mot kvinnor, mäns uppfattningarsv
dc.subjectIntimate partner violence, violence against women, men’s perceptionssv
dc.titleMäns uppfattningar om sin våldsanvändning mot kvinnor i nära relationer - En litteraturbaserad studiesv
dc.title.alternativeMen’s perceptions of their violence against women in intimate partner relationships - A literature based studysv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Medicineeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för medicinswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record