GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Social Work / Institutionen för socialt arbete >
Kandidatuppsatser >

Varje flicka bär med sig sin historia! Professionellas bemötande av självskadebeteende


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4475

Files in This Item:

File Description SizeFormat
M Aartse-Tuijn P Linden.pdf269KbAdobe PDF
View/Open
Title: Varje flicka bär med sig sin historia! Professionellas bemötande av självskadebeteende
Authors: Aartse-Tuijn, Maria
Lindén, Pernilla
Issue Date: 30-May-2007
Degree: Student essay
Keywords: Självskadebeteende
bemötande
stöd
behandling
kognitiv beteendeterapi
Abstract: Undersökningens syfte var att ta reda på vilket bemötande flickor med självskadebeteende får av professionella inom olika verksamheter, med inriktning på stöd och behandling. Följande frågeställningar användes för att besvara syftet;  Hur får flickorna stöd?  Vilken behandling får flickorna?  Vilka andra viktiga aspekter bör uppmärksammas i det professionella arbetet med flickor med självskadebeteende? Utifrån en kombination av en kvantitativ och en kvalitativ ansats genomfördes under... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/4475
Appears in Collections:Kandidatuppsatser

 

 

© Göteborgs universitet 2011