GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Monografier >

Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket :från och med 1500-talets andra årtionde /af F. A. Dahlgren


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/44713

Files in This Item:

File SizeFormat
gupea_2077_44713_1.pdf336586KbAdobe PDF
View/Open
Title: Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket :från och med 1500-talets andra årtionde /af F. A. Dahlgren
Authors: Dahlgren, Fredrik August,
Issue Date: Aug-2073
Publication type: book
URI: http://hdl.handle.net/2077/44713
Appears in Collections:Monografier

 

 

© Göteborgs universitet 2011