Show simple item record

dc.contributor.authorHenriksson, Åsa
dc.date.accessioned2007-05-29T12:45:04Z
dc.date.available2007-05-29T12:45:04Z
dc.date.issued2007-05-29T12:45:04Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/4469
dc.description.abstractBakgrund: Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) är en infektion i lungorna relaterat till att patienten är intuberad. Infektionen orsakar lidande för patienten och är mycket kostsam för sjukvården. Det är därför viktigt att på bred front arbeta förebyggande mot denna vårdrelaterade infektion. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vad sjuksköterskan i en säker och evidensbaserad omvårdnad kan göra för att förhindra VAP hos patientersom respiratorbehandlas, samt att undersöka om sjuksköterskan arbetar evidensbaserat. Metod: Metoden var en litteraturstudie där artiklarna söktes i databaserna Pubmed och Cinahl från år 2000 till januari 2007. Resultat: I resultatet framkom det att sjuksköterskan hade bristande kunskaper om VAP vilket ledde till att omvårdnaden som utövades kunde orsaka patienten onödigtlidande. Sjuksköterskan hade dålig följsamhet till riktlinjerna så huvudändan hölls för låg och munvården var inte tillräcklig. Orsaken till detta belystes och förslag på åtgärder gavs utifrån evidens och patientsäkerhet. Slutsats: Sjuksköterskor brister i att ta till sig vetenskaplig forskning. Utbildning och PM behövs för att höja kunskapsläget om hur ventilatorassocierad pneumoni kan förhindras genom evidensbaserad omvårdnad.eng
dc.language.isosweeng
dc.subjectVAPeng
dc.subjectomvårdnadeng
dc.subjectmunvårdeng
dc.subjecthöjd huvudändaeng
dc.titleSäker och evidensbaserad omvårdnad för att förhindra ventilatorassocierad pneumonieng
dc.title.alternativeCaring based on evidence and safety to prevent ventilator-associated pneumoniaeng
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsaswe
dc.type.degreeC-uppsatsswe
dc.type.degreeStudent essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record