Show simple item record

dc.contributor.authorTapper, Nathalie
dc.date.accessioned2016-06-15T12:10:19Z
dc.date.available2016-06-15T12:10:19Z
dc.date.issued2016-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/44553
dc.description.abstractDenna uppsats är en beskrivning och utvärdering av hbtq-diplomeringen som policy i Sverige och som verksamhet i Västra Götalandsregionen. Med programteori, textanalys, en mindre enkätstudie samt intervjuer har verksamhetslogiken och de kritiska framgångsfaktorerna tagits fram och mätts. Teori om kognitiv dissonans och implementeringsteori enligt Lundquists ”Kunna, vilja förstå”-modell förklarar hur verksamheten kan leda till ett förändrat bemötande från vårdpersonal gentemot patient. Studien fokuserar på målgruppens egna upplevelser. Resultatet visar att policyn i Sverige samt verksamheten i Västra Götalandsregionen är uppbyggd enligt en realistisk modell med korrekt identifierade förväntade effekter och risker. Hbtq-personer känner till diplomeringen och den spelar roll för valet av vårdgivare och enhet. De upplever i stor utsträckning ett bättre bemötande på dessa enheter och förväntar sig detsamma. Av dem som inte upplever någon skillnad i bemötande mellan en diplomerad och icke-diplomerad enhet, känner ändå en stor majoritet en ökad trygghet av vetskapen att enheten är diplomerad. Detta visar resultaten från både den kvantitativa och kvalitativa undersökningen. Hbtq-diplomeringen i Västra Götaland kan därmed förväntas bidra med positiva effekter i enlighet med sitt syfte att leda till ett bättre bemötande gentemot hbtq-personer inom offentlig förvaltning, med särskilt fokus på vården.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectutvärderingsv
dc.subjectprogramteorisv
dc.subjecthbtq-diplomeringsv
dc.subjectVästra Götalandsregionensv
dc.subjectverksamhetslogiksv
dc.titleSpelar hbtq-diplomeringen någon roll? En utvärdering av hbtq-diplomeringen med fokus på Västra Götalandsregionensv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/School of Public Administrationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Förvaltningshögskolanswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record