Show simple item record

dc.contributor.authorEdén, Margareta
dc.date.accessioned2016-06-14T08:58:49Z
dc.date.available2016-06-14T08:58:49Z
dc.date.issued2016-06-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/44502
dc.descriptionThe aim of this study was to describe different variables between patients in the quality register for severe to profound hearing loss in south west Sweden for patients with cochlear implants (CI) and patients without CI, and try to explain why the group with CI is just 10 % of the patients with severe to profound hearing loss. In total 808 patients were involved in the study and 85 had CI. A stratified randomization was made for 85 patients from the 723 who had not CI. Records were collected and unidentified, and a content analysis was made. Each patient was supposed to have a main reason not to have CI. The result showed that the most common reason was communication (the patient communicated with sign language and had not developed a spoken language), followed by hearing reason (the patient managed with hearing aids), unknown reason, patient reason (they have been offered a CI but denied) and at last medical reasons. Six patients had got CI rehabilitation after they joined the quality register. The reasons why patients are not having CI is difficult to establish by a record review. The new survey in the quality register where patients and professionals discuss it together will probably give a better answer.sv
dc.description.abstractSyftet med studien var att beskriva olika variabler mellan patienter från kvalitetsregistret för grav hörselnedsättning i Göteborg och Södra Bohuslän som rehabiliterats med Cochleaimplantat (CI) respektive inte rehabiliterats med CI, samt att försöka ge en förklaring till att gruppen med CI endast utgör 10 % av patienterna med grav hörselnedsättning. Totalt ingick 808 patienter varav 85 rehabiliterats med CI. Ett stratifierat urval utifrån ålder och kön gjordes på 85 patienter av de 723 som inte hade CI. Patientjournaler skrevs ut, avidentifierades och en innehållsanalys av dokumentationen gjordes. Varje patient bedömdes ha en huvudorsak till att de inte hade CI. Resultatet visade att den vanligaste orsaken var kommunikationsskäl, d.v.s. att patienten kommunicerar med teckenspråk och inte har utvecklat ett talspråk. Därefter kommer hörselskäl, vilket innebär att patienten fungerade bra med hörapparat, sedan okänt skäl och patientskäl, d.v.s. att patienten har blivit erbjuden CI men tackat nej, samt minst förekommande medicinska skäl. Hos sex patienter hade CI-utredning påbörjats efter registrering i kvalitetsregistret. Att förklara orsaken till att patienter inte rehabiliterats med CI är dock svårt utifrån stickprov från journaldokumentation. Den nya enkäten i kvalitetsregistret för grav hörselnedsättning, där patient och vårdgivare tillsammans diskuterar orsaken, bör kunna ge ett tydligare svar.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesUppsatssv
dc.subjectGrav hörselnedsättningsv
dc.subjectbarndomsdövhetsv
dc.subjectcochleaimplantatsv
dc.subjectattitydsv
dc.subjectSevere and profound hearing losssv
dc.subjectPrelingual deafnesssv
dc.subjectCochlear implantssv
dc.subjectAttitudesv
dc.titleVilka orsaker finns till att vuxna patienter med grav hörselnedsättning inte rehabiliteras med cochleaimplantat?sv
dc.title.alternativeWhat are the reasons why adult patients with severe to profound hearing loss not are getting cochlear implants?sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record