Show simple item record

dc.contributor.authorAdolfsson, Karin
dc.contributor.authorBråthén, Jill
dc.date.accessioned2016-06-09T12:39:24Z
dc.date.available2016-06-09T12:39:24Z
dc.date.issued2016-06-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/44466
dc.description.abstractBakgrund: Hörselnedsättningar leder ofta till svårigheter i kommunikationen, vilket påverkar parrelationen i olika grad. Det kan leda till missförstånd, irritation, bråk och tystnad eller att man slutar att prata med varandra. Olika kommunikationsstrategier kan användas för att underlätta. Syfte: Syftet var att undersöka på vilket sätt kommunikationssvårigheter på grund av hörselnedsättning kan påverka parrelationen för personer i medelåldern, där den undersökta partnern har nedsatt hörsel. Metod: En fokusgruppsintervju med fem deltagare genomfördes och därefter utfördes en förkortad transkription av intervjun och en innehållsanalys. Resultat: Fem olika områden kunde urskiljas: känslor, svåra situationer, partnerns reaktioner, strategier och reflektioner. Flera upplevde att deras hörselnedsättning skapat irritation i relationen. Svåra situationer var gruppsituationer samt tv-tittande och att prata i telefon. Kommunikationsstrategier deltagarna använde var att be partnern att höja rösten, komma närmare, vara tydlig och öppen med hur hörselnedsättningen påverkar. En svårighet är att inte veta om vad man inte hör, då har man ingen möjlighet att hantera det. Deltagarna pratade inte mycket om partnerns reaktioner. Konklusion: Deltagarna i vår fokusgruppsintervju uppgav att hörselnedsättningen till viss del påverkar parrelationen vid kommunikation vilket beskrivs som känslor av oförståelse, misstro och irritation. Däremot upplever de inte att deras hörselnedsättning ger den höga grad av negativ påverkan på parrelationen, som tidigare studier och vår egen förförståelse och erfarenhet sa oss innan studien genomfördes.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesKandidatuppsatssv
dc.subjectHörselnedsättningsv
dc.subjectkommunikationsv
dc.subjectkommunikationsstrategiersv
dc.subjectparrelationsv
dc.subjectpartnersv
dc.subjectmakasv
dc.subjectmakesv
dc.subjectintervjustudiesv
dc.subjectfokusgruppsv
dc.titleKan en hörselnedsättning påverka en parrelation? En intervjustudiesv
dc.title.alternativeDoes a hearing loss affect the partner relationship? An interview studysv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologiswe
dc.contributor.departmentGothenburg University/Institute of Neuroscience and Physiologyen
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record