Show simple item record

dc.contributor.authorKilden, Johanna
dc.contributor.authorAronsson, Birgitta
dc.date.accessioned2007-05-24T11:40:17Z
dc.date.available2007-05-24T11:40:17Z
dc.date.issued2007-05-24T11:40:17Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/4442
dc.description.abstractDenna C-uppsats är en kvalitativ studie om hur några utvalda socialsekreterare uppfattar och använder sig av utredningssystemet BBIC i arbetet med barnavårdsutredningar. Vi har framförallt undersökt om BBIC har tillfört en stärkt profession för socialsekreterarna och ett synliggörande av barnet i utredningarna. BBIC – Barnets Behov I Centrum är resultatet av ett långsiktigt samarbete mellan socialstyrelsen, kommuner och forskare med syftet att utveckla socialtjänstens arbete med barnavårdsutredningar. Frågeställningarna som valts för uppsatsen är: Kan BBIC tillföra något som tidigare har saknats och hjälpa till att åtgärda de brister som visat sig finnas i barnavårdsutredningarna? Kan BBIC medverka till att socialsekreterarna uppfattar att professionaliseringen av social barnavård har ökat? Framträder barnet som ett aktivt subjekt med hjälp av BBIC? Undersökningen har genomförts i form av kvalitativa, individuella intervjuer med fem socialsekreterare som arbetar med barnavårdsutredningar samt med Kjerstin Bergman som arbetade som projektledare för BBIC på Socialstyrelsen. Undersökningens resultat visar att de utvalda socialsekreterarna uppfattar BBIC som en stor hjälp till att åtgärda de brister som de själva anser finnas i barnavårdsutredningarna och att BBIC bidrar till att göra barnet till ett aktivt subjekt i utredningsarbetet. Resultatet visar också att socialsekreterarna vi intervjuat efterfrågar mer kunskap när det gäller att skriva barnavårdsutredningar och att BBIC har hjälpt till att tillföra ny kunskap till detta område och på så sätt stärkt professionen för socialsekreterarna. Resultaten har analyserats utifrån de teoretiska begreppen professionalisering och barnet som aktör. Till hjälp i vår analys har vi sett på barnet i sitt sammanhang med hjälp av de olika nivåerna som finns i den utvecklingsekologiska teorin.eng
dc.language.isosweeng
dc.subjectBarnavårdsutredningeng
dc.subjectBarnet som aktiv subjekteng
dc.subjectProfessionaliseringeng
dc.titleRöster om BBIC - Barnets Behov I Centrumeng
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record