Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Fanny
dc.contributor.authorWahlin, David
dc.date.accessioned2016-06-03T13:27:22Z
dc.date.available2016-06-03T13:27:22Z
dc.date.issued2016-06-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/44400
dc.description.abstractBakgrund: MRSA (Meticillin-resistenta Staphylococcus Aureus) är ett av de största vårdhygieniska problemen i världen idag och antalet registrerade fall av MRSA ökar kontinuerligt även i Sverige. MRSA är en allmänfarlig sjukdom och patienter som bär på MRSA ska handläggas enligt speciella förhållningsregler för att förhindra smittspridning. Det skapar barriärer mellan den smittbärande patienten och sjuksköterskan. Syfte: Syftet är att belysa MRSA-bärande patienter och sjuksköterskors erfarenheter av MRSA samt hur sjuksköterskan kan främja vårdrelationen. Metod: Litteraturöversikten är baserad på tolv vetenskapliga artiklar med fokuserar på patienters och sjuksköterskors erfarenheter av MRSA. En övervägande majoritet av artiklarna som ligger resultatet till grund har kvalitativ ansatts Resultat: Resultatet presenteras i två huvudteman: Erfarenheter och Behov, samt i fem tillhörande subteman: Känslan av att vara bärare på MRSA, Sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med patienter som bär på MRSA, information och kunskap, kontinuitet i hygienrutiner och stöd. Majoriteten av patienterna jämför sitt bärarskap med att bära på pesten, de känner skam, och en rädsla för att sprida smittan vidare. Sjuksköterskorna beskriver en rädsla för att sprida smittan vidare mellan patienter och redogör för en tydlig barriär i omvårdnadsarbetet där osäkerhet och/eller brist på kunskap leder till att isolerade eller smittsamma patienter aktivt undviks. Slutsats: Sjuksköterskor är i stort behov av att få ökade kunskaper om MRSA för att kunna hantera den barriär som skapas mellan patient och sjuksköterska. Viktiga slutsatser: vikten av information om MRSA både för sjuksköterskan och för patienten, vikten av upprätthållandet av hygienrutiner för att förhindra smittspridning och vikten av att skapa och bevara vårdrelationen för att minska lidande.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectMRSA, erfarenheter, patient, sjuksköterska, vårdrelation, lidandesv
dc.titleMRSA – Erfarenheter hos patienter och sjuksköterskor. En litteraturöversiktsv
dc.title.alternativeExperiences of MRSA in patients and nurses – A review articlesv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokMedicine
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Institute of Health and Care Sciences
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record