GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Monografier >

Penu proverbiale dhet är: ett ymnigt förrådh aff allehanda gambla och nya swenska ordseeder och lährespråk :deels genom långlig observation antecknade; dels aff latinen och tyskan vthsökte, och til. swänskan lämpade /... wår swänska nation (förmodeligen) til tiänst och behagh sammanskriffne aff Christoph: L. Grubb


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/44365

Files in This Item:

File SizeFormat
gupea_2077_44365_1.pdf1312882KbAdobe PDF
View/Open
Title: Penu proverbiale dhet är: ett ymnigt förrådh aff allehanda gambla och nya swenska ordseeder och lährespråk :deels genom långlig observation antecknade; dels aff latinen och tyskan vthsökte, och til. swänskan lämpade /... wår swänska nation (förmodeligen) til tiänst och behagh sammanskriffne aff Christoph: L. Grubb
Authors: Grubbe, Christofer Larsson,
Issue Date: 1665
Publication type: book
URI: http://hdl.handle.net/2077/44365
Appears in Collections:Monografier

 

 

© Göteborgs universitet 2011