GUPEA >
Student essays / Studentuppsatser >
Department of Psychology/ Psykologiska institutionen >
Masteruppsatser / Psykologiska institutionen >

”Det är bara lite PCOS” En studie om kvinnors upplevelse av att leva med polycystiskt ovarialsyndrom


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/44304

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_44304_1.pdf549KbAdobe PDF
View/Open
Title: ”Det är bara lite PCOS” En studie om kvinnors upplevelse av att leva med polycystiskt ovarialsyndrom
Authors: Nordberg, Linn
Issue Date: 24-May-2016
Degree: Student essay
Abstract: Polycystiskt Ovarial Syndrom (PCOS) är den vanligaste hormonrubbningen hos kvinnor i fertil ålder. I denna studie intervjuades tio kvinnor om sina upplevelser av att leva med PCOS. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes, bearbetades med en innehållsanalys och resulterade i sex olika teman: bristande hjälp och stöd från sjukvården, att förstå sig själv, upplevelse av att inte vara kvinnlig, att dölja symtomen, svårigheter att bli gravid samt känslor kring diagnosen. Det framkom att kvinnor med... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/44304
Appears in Collections:Masteruppsatser / Psykologiska institutionen

 

 

© Göteborgs universitet 2011