Show simple item record

dc.contributor.authorÖsth, Charlotte
dc.contributor.authorVedenpää, Mari
dc.date.accessioned2007-05-22T11:04:28Z
dc.date.available2007-05-22T11:04:28Z
dc.date.issued2007-05-22T11:04:28Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/4428
dc.description.abstractSyfte: Syftet är att kartlägga äldre människors beskrivningar av vänskap med hjälp av frågeställningarna: • Hur beskriver äldre människor sina vänskapsrelationer? • Hur tillfreds är äldre människor med sitt sociala nätverk med avseende på vänner? • Arbetar äldre människor med att skapa nya sociala kontakter? I så fall vart knyts dessa kontakter? Metod: ”Vänskap på äldre dar” utgår från en kvantitativ metod med instrumentet enkätundersökning. Enkäten är besvarad av 62 pensionärer inskrivna i Karlsborgs kommuns äldreomsorg varav 65 procent är kvinnor och 35 procent är män. Resultat/slutsatser: Slutsatser kring hur äldre människor i Karlsborgs kommun beskriver sina vänskapsrelationer är att de flesta pensionärer har vänner som de har kontakt med mer eller mindre ofta. Vidare kan slutsatser dras kring att pensionärerna är väldigt nöjda med sitt sociala nätverk med avseende på vänner. Det kan även konstateras att de äldre inte är i behov av att träffa nya vänner, men att skulle de träffa nya vänner vänder de sig till offentliga arenor såsom bland annat träffpunkter.eng
dc.language.isosweeng
dc.subjectvänskapeng
dc.subjectäldre människoreng
dc.subjectvänskapsteorieng
dc.subjecttillfredställelseeng
dc.titleVänskap på äldre dareng
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokC
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record