Show simple item record

dc.contributor.authorBjörk, Ulrika
dc.date.accessioned2007-05-11T12:36:27Z
dc.date.available2007-05-11T12:36:27Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/4412
dc.description.abstractSkolan är en plats för socialisation och lärande. Där förväntas eleven möta tidigare människors erfarenheter som berikar och vägleder dem i livet. Överföringen mellan då och nu transfereras oftast via läroboken. Läroboken är en koncentrerad form som vilar på traditioner som ofta lever kvar trots att förändringar har skett.1 Läromedel har fortfarande en stark ställning i skolan. Enligt Skolverkets undersökning använder drygt 60 % av lärarna dem regelbundet. ”Lärarna överlämnar mycket av sitt eget handlingsutrymme till läroboksproducenterna och läroböckerna får en viktig roll inte bara för hur undervisningen utformas, utan också för konkretiseringen av den nya läroplanens mål, innehåll och arbetsprinciper.”2 Läroplanen Lpf 94 framhåller att det åligger skolans rektor att förse eleverna med läroböcker av god kvalité. Riktlinjerna understryker vikten av att båda könens perspektiv speglas jämställt i undervisningen och att inga fördomar uppstår om vad som är kvinnligt och manligt.3 Boel Englund sammanfattar sin undersökning Skolans tal om litteratur (1997) som betonar litteraturens värde: ”Skolans tal om litteratur är på ett mycket tydligt vis förknippat med förmedlingen av erfarenheter och föreställningar som rör annat än litteratur.”4 Hur vår litteraturhistoriska kanon ser ut i läroböckerna och framför allt hur författarna har presenterats, vad som har sorterats bort eller lyfts fram och hur texter tolkats eller vantolkats är intressant. 1.1 Syfte och frågeställning Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka den bild som förmedlas av Kerstin Ekman i gymnasiets läroböcker i litteraturhistoria från år 1977 till 2006 Bilden jämförs med den litteraturvetenskapliga forskningen om Kerstin Ekman,. De två frågor som undersökningen bygger på är följande: • Vad förmedlar läroböckerna för syn på författarskapet jämfört med den litteraturvetenskapliga forskningen? • Vilka texter lyfts fram i läroböckerna och varför?eng
dc.language.isosweeng
dc.publisherGöteborgs universitet. Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningeng
dc.titleDet dolda berättandet. En studie av bilden av Kerstin Ekman i läroböcker i litteraturhistoria för gymnasiet 1977 - 2006eng
dc.typeTexteng
dc.type.svepothereng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record