Show simple item record

dc.contributor.authorAstvik, Wanjaswe
dc.contributor.authorMellner, Christinswe
dc.contributor.authorAronsson, Gunnarswe
dc.date.accessioned2007-05-09T09:47:15Z
dc.date.available2007-05-09T09:47:15Z
dc.date.issued2006swe
dc.identifier.isbn91-7045-789-1swe
dc.identifier.issn0346-7821swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/4377
dc.description.abstractLong-term sick leave and workplace mobility. A qualitative study This study investigates opportunities of returning to work after long term sickleave. Work history, perceived opportunities and obstacles on the road back to a new work situation were studied from a psychological perspective. The study included 20 individuals that started a rehabilitation programme within an employer circle in Stockholm during the autumn 2004. Data were collected by semi structured interviews as well as by questionnaires. Two categories of critical work demands for returning to work were identified. One was unflexible work demands with no possibilities for individually adjusted work tasks. The individuals in this group (n = 10) suffered mainly from physical health problems. The other was boundaryless work demands, i. e. a high work load, both quantitatively and qualitatively, unclear definitions of work content as well as responsibility. The individuals in this group (n = 8) were mainly on sick-leave due to psychological and stress related problems. The study focused on how unflexible and boundaryless work demands interact with individual coping strategies and further, how previous work history influence the perception of a future work. The results are discussed in relation to traditional and modern work organization, work-place mobility, employability, individual coping strategies and psychological contracts. Keywords: Long-term sick leave, work ability, work environment, coping strategies, rehabilitation, locked in, work-place mobility, employer circle.eng
dc.description.abstractI föreliggande studie undersöks långtidssjukskrivnas möjligheter att inom ramen för en arbetsgivarring komma tillbaka till arbetslivet. Individens arbetshistoria, upplevda hinder och vändpunkter på vägen tillbaka till en ny arbets- eller livssituation studeras utifrån ett psykologiskt perspektiv. I studien ingick 20 personer som under hösten 2004 påbörjat ett samarbete med vägledare vid en arbetsgivarring i Stockholm. Data samlades in via halvstrukturerade djupintervjuer och med enkät. I studien identifierades två typer av arbetskrav som förhindrar återgång i arbetet. Arbeten med oflexibla arbetskrav karaktäriserades av fysiskt belastning och inga möjligheter till anpassade arbetsuppgifter. Individerna i denna grupp (n = 10) hade företrädesvis fysiska besvär. Arbeten med gränslösa arbetskrav karaktäriserades av ett otydlig avgränsat arbetsåtagande, hög kvalitativ och kvantitativ arbetsbelastning och krav på förmåga till självreglering. Individerna i denna grupp (n = 8 ) var företrädesvis sjukskrivna för stress/psykiska besvär. I studien analyseras hur oflexibla respektive gränslösa arbetskrav samspelar med individuella förhållningssätt och hur arbetshistoria påverkar behov i ett möjligt framtida arbete. Resultaten diskuteras i relation till klassisk och modern arbetsorganisation, inlåsning, anställningsbarhet, individuella handlingsstrategier och psykologiska kontrakt.swe
dc.format.extent45 pagesswe
dc.language.isosweswe
dc.publisherArbetslivsinstitutetswe
dc.relation.ispartofseriesArbete och Hälsa 2006:03swe
dc.titlePå väg : En kvalitativ studie av arbete, långtidssjukskrivning och rörlighetswe
dc.typetextswe
dc.type.svepreportswe
dc.gup.price100 SEKswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record