Show simple item record

dc.contributor.authorMoore, Gregory Aswe
dc.contributor.authorNygren, Olleswe
dc.date.accessioned2007-05-09T09:46:21Z
dc.date.available2007-05-09T09:46:21Z
dc.date.issued2004swe
dc.identifier.isbn91-7045-712-3swe
dc.identifier.issn0346-7821swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/4336
dc.description.abstractThis document reviews the health risks from occupational exposure to penicillins. Penicillins are produced in large amounts for use as antibiotics. Few quantitative data on occupational exposure are available, however, the potential exposure to penicillins is identified among several worker groups. The adverse health effects associated with inhalatory and dermal exposure to penicillins are: bronchial hypersensitivity including asthma, allergic contact dermatitis and, systemic urticaria probably including contact urticaria. In a non peer-reviewed report, workers in the penicillin manufacturing industry exposed to a total dust concentration of 0.29 mg/m3 (0.12-0.45 mg/m3) had an excess prevalence of asthma-like symptoms.eng
dc.description.abstractDetta dokument behandlar hälsorisker vid yrkesmässig exponering för penicilliner. Penicilliner produceras i stora kvantiteter för användning som antibiotika. Få kvantitativa uppgifter om exponeringsnivåer föreligger men flera yrkeskategorier med möjlig exponering är identifierade. De kritiska effekter associerade med inhalation och hudexponering för penicilliner är: bronkiell hypersensibilisering och astma, allergiskt kontakteksem, systemisk urtikaria troligen inkluderande kontakturtikaria. I en rapport (ej publicerad i en peer-review-granskad tidskrift) uppvisade arbetare inom penicillin tillverkningsindustrin exponerade för en total dammhalt på 0,29 mg/m3 (0,12-0,45 mg/m3) en ökad förekomst av astma-liknande symptom. Nyckelord: allergi, exponeringsnivåer, hygieniska gränsvärden, hälsoeffekter, penicillin, riskbedömning, sensibilisering, översiktswe
dc.format.extent57 pagesswe
dc.language.isoengswe
dc.publisherArbetslivsinstitutetswe
dc.relation.ispartofseriesArbete och Hälsa 2004:06swe
dc.titleThe Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals : 134. Penicillinsswe
dc.typetextswe
dc.type.svepreportswe
dc.gup.price120 SEKswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record