GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals : 134. Penicillins


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4336

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah2004_06.pdf345KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 120 SEK. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals : 134. Penicillins
Authors: Moore, Gregory A
Nygren, Olle
Issue Date: 2004
Extent: 57 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 2004:06
Abstract: This document reviews the health risks from occupational exposure to penicillins. Penicillins are produced in large amounts for use as antibiotics. Few quantitative data on occupational exposure are available, however, the potential exposure to penicillins is identified among several worker groups. The adverse health effects associated with inhalatory and dermal exposure to penicillins are: bronchial hypersensitivity including asthma, allergic contact dermatitis and, systemic urticaria pro... more
Detta dokument behandlar hälsorisker vid yrkesmässig exponering för penicilliner. Penicilliner produceras i stora kvantiteter för användning som antibiotika. Få kvantitativa uppgifter om exponeringsnivåer föreligger men flera yrkeskategorier med möjlig exponering är identifierade. De kritiska effekter associerade med inhalation och hudexponering för penicilliner är: bronkiell hypersensibilisering och astma, allergiskt kontakteksem, systemisk urtikaria troligen inkluderande kontakturtikaria... more
ISBN: 91-7045-712-3
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4336
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011