Show simple item record

dc.contributor.authorBergman, Jenny
dc.date.accessioned2016-05-03T13:57:17Z
dc.date.available2016-05-03T13:57:17Z
dc.date.issued2016-05-03
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/43352
dc.description.abstractSyfte: Studiens syfte är att med hjälp av en fallstudie undersöka om det återfinns särskilda normer i förskolchefers ledning av det systematiska kvalitetsarbetet. För att konkritisera undersökningens syfte har följande forskningsfrågor besvarats: - Hur ser normerna för ledningen av arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet ut bland förskolechefer i två kommuner? - Hur relaterar det till kraven i styrdokumenten? Teori: I den här undersökningen används den rättssociologiska normdefinitionen för att identifiera vilka normer som återfinns i förskolechefers ledning av arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet. I bearbetningen av enkätundersökningens empiriska material genomfördes en normanalys med hjälp av en normmodell. Normmodellen kan användas som sökverktyg för att förstå handling och information från modellens tre kategorier kunskap och kognition, värde och vilja och systemvillkor kan tillsammans bygga upp och synliggöra en norm. Metod: För att besvara undersökningens syfte genomfördes en fallstudie där två kommuner utgjorde två fall, kommun Väst och kommun Öst. Undersökningens empiriska material utgörs av en enkätundersökning som besvarades av 30 förskolechefer i dessa två kommuner. Förskolechefernas svar har kategoriserats och analyserats utifrån normmodellens tre kategorier kunskap och kognition, vilja och värde och systemvillkor för att sedan sammanfattas för att söka finna eventuella likheter och skillnader. Resultat: Undersökningens resultat visar att även om förskolecheferna beskriver sina handlingar på olika sätt, har olika utbildning och erfarenhet och ser på sitt uppdrag på olika sätt så framkommer ändå likheter och gemensamma mönster handlingarna som kan påstås vara delar av de normer som fungerar som handlingsanvisningar för förskolechefer i deras ledning av det systematiska kvalitetsarbetet. Störst likheter återfanns inom kommunerna än mellan dem. I förskolechefernas beskrivningar av deras handlingar som presenterats framträder det två övergripande kategorier, tilltro till individen och tilltro till delaktighet.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesMastersv
dc.relation.ispartofseriesVT16 IPS PDAU62:2sv
dc.subjectsystematiskt kvalitetsarbetesv
dc.subjectförskolechefsv
dc.subjectnormersv
dc.titleTilltro till individer eller tilltro till delaktighet. En fallstudie om förskolechefers normer i ledningen av det systematiska kvalitetsarbetetsv
dc.typeTexteng
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokH2
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of education and special educationeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogikswe
dc.type.degreeStudent Essayeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record