Show simple item record

dc.contributor.authorBerns, Tomasswe
dc.date.accessioned2007-05-09T09:46:19Z
dc.date.available2007-05-09T09:46:19Z
dc.date.issued2004swe
dc.identifier.isbn91-7045-717-4swe
dc.identifier.issn0346-7821swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/4334
dc.description.abstractThe concept of usability of products and services : a knowledge review The concept of usability has so far mainly been discussed in relation to software within IT and Telecom, that is IT software and web design. This, even though usability represents a quality concept, which can be applied to any product or service. The overlapping issue for quality and usability is that a product does not have an inbuilt quality or usability per se, without considering the context of use. Today, the international accepted definition of usability is given in SS-EN ISO 9241 part 11 from 1998, and reads extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use . The following terms are of interest: - Effectiveness accuracy and completeness with which users can achieve specified goals . - Efficiency resources expended in relation to the accuracy and completeness with which users can achieve goals . - Satisfaction freedom from discomfort and positive attitudes to the use of the product . In the literature one finds both more theoretical arguments and practical projects and processes which all argue for a user-centred development process to assure the quality and usability of products and services. The process tends to include: - early and continuous focus on the users and their task, - early and frequent usability testing, - iterative development process.eng
dc.description.abstractBegreppet användbarhet har hitintills primärt kopplats till mjukvaran inom IT och telekom, dvs. programvara, webb etc. Detta trots att användbarhet egentligen representerar ett allmänt kvalitetsbegrepp, vilket kan tillämpas på vilken produkt/tjänst som helst. Det gemensamma för kvalitet och användbarhet, är att en produkt inte har någon inbyggd kvalitet eller användbarhet i sig, utan att hänsyn måste tas till i vilket sammanhang som produkten skall fungera. Den idag internationellt accepterade definitionen av användbarhet ges i SS-EN ISO 9241 11: 1998. Den svenska översättningen av definitionen ändrades 1999 för att ge en ökad korrekthet till: den utsträckning i vilken en specifik användare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet sammanhang . Detta är den definition som används i Sverige. Följande begrepp/faktorer i standarden är av intresse: - Ändamålsenlighet Noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål . - Effektivitet Resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken användaren uppnår givna mål . - Tillfredsställelse Frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användning av en produkt . I litteraturen finner man såväl mer teoretiska resonemang som praktiska genomförda projekt och processer som alla förordar en användarcentrerad utvecklingsprocess för att kvalitetssäkra användbarheten i produkter och system. Övergripande består processen av: - tidig och kontinuerlig fokus på användarna och deras arbetsuppgifter, - tidig och återkommande användbarhetstestning, - iterativ utveckling.swe
dc.format.extent31 pagesswe
dc.language.isosweswe
dc.publisherArbetslivsinstitutetswe
dc.relation.ispartofseriesArbete och Hälsa 2004:08swe
dc.titleArbetslivsinstitutets expertgrupp för ergonomisk dokumentation : dokument 4 : Begreppet användbarhet av produkter och tjänster : en kunskapsöversiktswe
dc.typetextswe
dc.type.svepreportswe
dc.gup.price80 SEKswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record