Show simple item record

dc.contributor.authorKjellberg, Katarinaswe
dc.date.accessioned2007-05-09T09:45:07Z
dc.date.available2007-05-09T09:45:07Z
dc.date.issued2003swe
dc.identifier.isbn91-7045-688-7swe
dc.identifier.issn0346-7821swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/4298
dc.description.abstractThe overall aim of this thesis was to explore and develop methods for describing, analysing and assessing work technique in lifting and patient transfer tasks, and to study how the work technique is related to personal factors and aspects of patient quality and safety. The focus was on work technique features with implications for musculoskeletal load and for the development of musculoskeletal disorders. Work technique was viewed in two basic elements: method and individual performance. The thesis is based on biomechanical model studies in the laboratory and observational studies in the field. Results from lifting experiments implied that separate variables should be used for descriptions of work methods and task performances. The work technique varied between the subjects to a greater extent than the individual variability over repetitions of a lift task. Differences between men and women in lifting kinematics were found, e.g. in trunk motion, knee angle ranges and hip-knee interjoint coordination. An observation instrument for description and a quantitative assessment of work technique in videotaped patient transfer tasks was developed, and an overall score with regard to musculoskeletal hazard and safety was calculated. The validity and reliability of the instrument were mostly satisfactory, both when evaluating the agreements between the observations of each item and when evaluating the agreements between the overall scores. Observations of nurses at orthopaedic wards revealed that a variety of strategies were used to perform two patient transfer tasks. Being older, suffering from low back symptoms and being male were associated with a poor work technique. Patients perceptions of safety and comfort when being transferred were related to the work technique of nurses, both regarding the work technique score, and the nurses own subjective assessments of their work technique. In conclusion, inter-individual variations regarding work technique in lifting and patient transfers tasks suggest that evaluations of work technique may need to be carried out on an individual level. Evaluations should also consider possible differences in work technique between women and men, younger and older persons, and persons with and without low back symptoms. Finally, the transfer skill of nurses could also be regarded as a matter of quality of care.eng
dc.description.abstractArbetsteknik vid lyft och patientförflyttningar Det övergripande syftet med denna avhandling var att utveckla och pröva metoder för att beskriva, analysera och bedöma arbetsteknik vid lyft och patientförflyttningar, och att studera samband mellan arbetsteknik och faktorer hos individen, samt mellan arbetsteknik och patientens säkerhet och komfort. Fokus har varit på aspekter av arbetsteknik som har betydelse den mekaniska belastningen på muskler och leder och för utveckling av besvär i rörelseorganen. Begreppet arbetsteknik delades upp i två beståndsdelar: metod och individuellt utförande. Avhandlingen är baserad på biomekaniska modellstudier i laboratorium och observationsstudier i fält. Resultaten från experiment på lyft visade att olika variabler bör användas för att för beskriva metoden och för att beskriva utförandet av en arbetsuppgift. Variationer i arbetsteknik mellan försökspersonerna var större än variationer inom individerna under upprepningar av lyften. Resultaten visade också skillnader i mäns och kvinnors rörelsemönster vid lyft, t ex i bål- och knäledsrörelser samt i koordinationen mellan höft- och knäledsrörelser. Ett observationsinstrument utvecklades för beskrivning och kvantitativ bedömning av vårdpersonals arbetsteknik vid videofilmade patientförflyttningar, och ett arbetsteknikpoäng , som indikerar risk och säkerhet för rörelseorganen, beräknades. Validiteten och reliabiliteten var i de flesta fall tillfredsställande, både överensstämmelsen mellan observationer av varje enskild bedömningspunkt, och överensstämmelsen mellan de beräknade arbetsteknikpoängen. Observationer av vårdpersonal på ortopedavdelningar vid två olika patientförflyttningar visade att en mängd olika tekniker används för att förflytta patienter. Att vara äldre, ha ländryggsbesvär och att vara man hade samband med att använda en dålig arbetsteknik. Patienternas upplevelser av säkerhet och komfort under förflyttningarna hade samband med vårdpersonalens arbetsteknik, både beträffande arbetsteknikpoängen och sköterskornas egna subjektiva bedömningar av sin arbetsteknik. Sammanfattningsvis kan variationerna i arbetsteknik mellan individer tolkas som att arbetsteknik bör utvärderas på individnivå. Man bör då också beakta möjliga skillnader i arbetsteknik mellan kvinnor och män, yngre och äldre, och personer med och utan ländryggsbesvär. Slutligen, att vårdpersonalen använder en säker arbetsteknik vid förflyttningar, kan också betraktas som en aspekt av vårdkvalitet. Nyckelord: arbetsteknik, biomekanik, lyft, metodutveckling, kön, ländryggsbesvär, observationer, patientförflyttning, patientkomfort, patientsäkerhet, vårdpersonal, ålderswe
dc.format.extent83 pagesswe
dc.language.isoengswe
dc.publisherArbetslivsinstitutetswe
dc.relation.ispartofseriesArbete och Hälsa 2003:12swe
dc.titleWork technique in lifting and patient transfer tasksswe
dc.typetextswe
dc.type.svepreportswe
dc.gup.price140 SEKswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record