Show simple item record

dc.contributor.authorAntonsson, Ann-Bethswe
dc.contributor.authorBirgersdotter, Lenaswe
dc.contributor.authorBornberger-Dankvardt, Stenswe
dc.date.accessioned2007-05-09T09:44:54Z
dc.date.available2007-05-09T09:44:54Z
dc.date.issued2002swe
dc.identifier.isbn91-7045-629-1swe
dc.identifier.issn0346-7821swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/4292
dc.description.abstractThis report is the Swedish part of the SALTSA B project, Health and safety in small enterprises in Europe: The significance and sustainability of the translator function of intermediaries in preventive health and safety. The aim of the entire project has been; - To give an overview of health and safety in small enterprises in some countries within the European Union based on available information and literature. As a background, the existing infrastructure relevant to health and safety in small enterprises is described. This report describes the situation in Sweden. Other reports have been written for Denmark, France, Greece, Italy, Spain, and the United Kingdom. - To describe and to some extent also evaluate examples of intermediaries who have supported successful and sustainable improvement of health and safety in small enterprises. In this report, Swedish regional safety representatives have been chosen as one example and Growth Potential Objective 4 has been chosen as the other example. - This Swedish report is also written to give an overview of the current situation in Sweden regarding small enterprises and health and safety. In an international perspective, comparisons can be made with the situation in other countries e.g. regarding the prevalence of small enterprises in different sectors, their economic situation and the existing supportive infrastructure in terms of legislation, organisations and social security. The present status of health and safety as reflected in statistics is presented and discussed. Finally the intermediaries which have been and still are very important to health and safety in small enterprises are discussed both in relation to the extent of contacts they have with small enterprises as well as what kind of health and safety related issues they usually deal with in these contacts. The presentation is limited by the information available from publicly available sources. Project leader for the SALTSA B project is Ph D David Walters, Southbank University in London. The SALTSA B programme is funded by the National Institute for Working Life. This report for which Ph D Ann-Beth Antonsson at the Swedish Environmental Research Institute has been the project leader is funded separately by the National Institute for Working Life. Based on the national reports, a book describing small enterprises in Europe and the role of intermediaries has been written by David Walters. This book, Health and Safety in Small Enterprises. European Strategies for Managing Improvement was published in 2001 by SALTSA in the Series Work and Society , No 31.eng
dc.description.abstractDenna rapport är den svenska delen av ett projekt inom SALTSA, Samarbetsprogrammet för arbetslivsforskning i Europa, med LO, TCO, SACO och Arbetslivsinstitutet som initiativtagare. Programmet syftar till samverkan för problemorienterad arbetslivsforskning i Europa. Rapporten ingår i SALTSA projektet Health and safety in small enterprises in Europe: The significance and sustainability of the translator function of intermediaries in preventive health and safety . Syftet med studien är: - Att ge en översikt över arbetsmiljön i små företag, dvs företag med mindre än 50 anställda, i några länder inom EU, baserat på befintlig litteratur. Som en bakgrund beskrivs existerande infrastruktur som har betydelse för arbetsmiljön i små företag. Denna rapport beskriver situationen i Sverige. Andra rapporter finns för Danmark, Frankrike, Grekland, Italien, Spanien och Storbritannien. - Att beskriva arbetsmiljön i svenska småföretag, mot bakgrund av bl a befintlig statistik. Detta ger underlag för internationella jämförelser. - Att beskriva och i viss mån utvärdera några exempel på externa aktörer (intermediaries) som uthålligt och lyckosamt har bidragit till bättre arbetsmiljö i små företag. De två exempel som diskuteras mer i detalj i denna rapport är de fackliga regionala skyddsombuden och EU-programmet Tillväxt Mål 4. Några slutsatser i rapporten är: - Arbetsskadestatistiken som gäller små företag borde utvärderas. Det finns indikationer på en underrapportering av arbetsskador i små företag. - Den grupp externa aktörer som bäst når ut till små företag är regionala skyddsombud, men även Arbetsmiljöinspektionen och företagshälsovården är viktiga aktörer. Dessa är de traditionella aktörerna . - Sammantaget har svenska småföretag ett stöd för sitt arbetsmiljöarbete i form av regelbunden, om än ej omfattande personlig kontakt med de traditionella arbetsmiljöaktörer. Större företag får mer stöd än små företag. - Förbättringen av arbetsmiljöerna på svenska småföretag, som den återspeglas i statistiken, beror sannolikt till stor del på dessa traditionella aktörers insatser. - Under senare år har olika program som Arbetslivsfonden, Mål 4 och Mål 3 initierats och påverkat arbetsmiljön i små företag. - Det går att se en skillnad mellan de traditionella aktörerna och de nya programmen, där de traditionella aktörerna mer inriktar sig på den fysiska arbetsmiljön och att bistå med problemlösning medan programmen syftar till att initiera förändringsarbete i företagen och ofta fokuserar på arbetsorganisationen. - Dessa skillnader reser ett antal frågor om framtida utveckling av de traditionella aktörernas roll. Hela projektet redovisas i boken Health and Safety in Small Enter-prises. European Strategies for Managing Improvement, författare David Walters, som publicerades år 2001 av SALTSA i serien Work and Society , No 31.swe
dc.format.extent64 pagesswe
dc.language.isoengswe
dc.publisherArbetslivsinstitutetswe
dc.relation.ispartofseriesArbete och Hälsa 2002:01swe
dc.titleSmall enterprises in Sweden : Health and safety and the significance of intermediaries in preventive health and safetyswe
dc.typetextswe
dc.type.svepreportswe
dc.gup.price120 SEKswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record