GUPEA >
Sahlgrenska Academy / Sahlgrenska akademin >
Institute of Medicine / Institutionen för medicin >
Occupational and Environmental Medicine / Arbets- och miljömedicin >
Arbete och Hälsa >

The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals and the Dutch Expert Committee on Occupational Standards : 129. Chlorotrimethylsilane


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/4291

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ah2002_02.pdf108KbAdobe PDF
View/Open

Print version of this publication can be ordered.
Price:
 60 SEK. Costs for postage and packing, and in some cases MOMS (VAT), will be added.

Order this publication

Title: The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals and the Dutch Expert Committee on Occupational Standards : 129. Chlorotrimethylsilane
Authors: Stouten, Hans
Rutten, Fons
Gevel, Iris van de
Vrijer, Flora de
Issue Date: 2002
Extent: 18 pages
Publication type: report
Publisher: Arbetslivsinstitutet
Series/Report no.: Arbete och Hälsa 2002:02
Abstract: Chlorotrimethylsilane is a colourless liquid with a sharp hydrogen chloride-like odour. The chlorotrimethylsilane vapour is heavier than air, and travels along surfaces. At elevated temperatures or combustion, the substance decomposes producing corrosive and toxic vapours. It violently reacts with water producing hydrogen chloride. Hydrogen chloride is also released upon contact with surface moisture. Because of the high reactivity, chlorotrimethylsilane must be manufactured, stored, and used in... more
Klortrimetylsilan är en färglös vätska med en stickande lukt av klorväte. Ångan är tyngre än luft och transporteras längs ytor. Vid förhöjd temperatur eller vid förbränning bryts substansen ner och bildar frätande och giftiga ångor. Klortrimetylsilan reagerar häftigt med vatten och bildar klorväte. Klorväte frigörs även vid kontakt med ytfukt. På grund av dess höga reaktivitet måste klortrimetylsilan tillverkas, lagras och användas i lufttäta, högt specialiserade anläggningar. Klortrimetylsilan ... more
ISBN: 91-7045-630-5
ISSN: 0346-7821
URI: http://hdl.handle.net/2077/4291
Appears in Collections:Arbete och Hälsa

 

 

© Göteborgs universitet 2011