Show simple item record

dc.contributor.authorAstvik, Wanjaswe
dc.date.accessioned2007-05-09T09:44:38Z
dc.date.available2007-05-09T09:44:38Z
dc.date.issued2002swe
dc.identifier.isbn91-7045-662-3swe
dc.identifier.issn0346-7821swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/4276
dc.description.abstractManaging stressful encounters in care work : This study examined stressful client relations in care work. The objective of the study was to identify different types of stressful encounters, to investigate caregivers strategies (coping and defense) in these encounters and finally to examine how work conditions influence these strategies. In-dept interviews were conducted with 16 care workers within the social services and home care for the elderly and functionally impaired. Coping theory and psychodynamic theory were used in the analyses. Nine different types of stressful encounters were identified and different constructive and non-constructive strategies were described. The non-constructive strategies involve different means to reduce psychological and physical contact, emotions and responsibility in relation to the caretakers leading to an impairment of the quality of care. The constructive strategies on the other hand, allow the caregiver to remain an active part in the relationship with the care-taker and to be able to uphold responsibility. Finally, different types of work conditions that enable care workers to employ constructive strategies are discussed.eng
dc.description.abstractDenna studie handlar om svåra möten i omsorgsarbete. Syftet med studien var att identifiera olika typer av svåra möten; att undersöka omsorgspersonalens strategier att hantera dessa svåra relationer samt att undersöka hur arbetsvillkor påverkar personalens strategier. Med stöd av copingteori och psykodynamisk teori om försvar analyserades 16 djupintervjuer med omsorgsgivare inom äldre- och handikappomsorgen. Nio olika typer av svåra möten beskrivs, liksom konstruktiva och icke-konstruktiva strategier i de svåra mötena. De icke-konstruktiva strategierna innebär allvarliga konsekvenser för kvaliteten i arbete och omsorg eftersom de bl.a. syftar till att minska kontakt, känslor och ansvar i relation till klienterna. De konstruktiva strategierna syftar till att förändra det svåra mötet så att omsorgsgivaren kan finnas kvar i mötet och hålla ansvaret levande. Förändringarna kan gälla mötets mening och förståelse liksom mötets villkor och förutsättningar. Avslutningsvis diskuteras de arbetsvillkor som möjliggör konstruktiva strategier.swe
dc.format.extent48 pagesswe
dc.language.isosweswe
dc.publisherArbetslivsinstitutetswe
dc.relation.ispartofseriesArbete och Hälsa 2002:17swe
dc.titleSvåra möten i omsorgsarbeteswe
dc.typetextswe
dc.type.svepreportswe
dc.gup.price100 SEKswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record