Show simple item record

dc.contributor.authorBildt, Carinaswe
dc.contributor.authorDahlberg, Raymondswe
dc.contributor.authorKarlqvist, Lenaswe
dc.date.accessioned2007-05-09T09:43:06Z
dc.date.available2007-05-09T09:43:06Z
dc.date.issued2001swe
dc.identifier.isbn91-7045-598-8swe
dc.identifier.issn0346-7821swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/4269
dc.description.abstractFrom dining room to lunch box: Ergonomic loads in distribution of individually portioned warm food During the last years in Sweden, distribution of warm food have been a service more commonly offered, then other forms of help, by the society to old people living at home who can't prepare their own food anymore. Organisations for this type of distribution have been built up in several Swedish municipalities. In the municipality where the present study took place, the food distributors were working under conditions that their employer thought was very demanding. The research and development program Gender and work, at the National Institute for Working Life, performed a case-study where the main aim was to describe the food distributors psychosocial and physical working conditions, to compare those to other categories of employees, and to suggest solutions to the problems identified. Structured interviews focusing on the psychosocial working conditions and of the employees own suggestions of solutions were performed with five food distributors, three cooks and two cleaners. The physical working conditions were measured through observations, by measuring pulse and walking distance per working day, and by rated perceived excertion. The overall impression from our study is that the food distributors indeed have a very demanding working condition, and that there are several aspects that need to be improved, both in the short and in the long run. The psychosocial working conditions were characterised by high mental demands and low decision latitude, time pressure and dissatisfaction with the fact that they can't live up to the expectations. The measurements of the physical demands showed that the food distributors scored very high on both mean pulse and %HRR, which is a known risk factor for reduced health. The combination of demanding psychosocial and physical working conditions is a cause of worry, at least in the long run. In the performed interviews, there was nothing that indicated that distribution of warm food will decrease further on, rather the opposite. It is therefore important that the working conditions for the food distributors are organised so they can work during a number a years and still remain healthy. A short-run solution to the problem is to employ two more food distributors and lease a third car. Then the total workload would decrease and be more evenly distributed during the day. It is also possible to extend the excepted delivery time from two hours to three hours, which would decrease the time pressure. A long-run solution to the problem is to design combination-positions, where both food distribution and work in the hospital kitchen, and maybe also cleaning, are included. Such combination-positions would make it possible to increase the number of working hours to full-time, which is necessary to be able to live on the salary. The variation over the week will be much greater with such a solution, and the demands more evenly distributed.eng
dc.description.abstractUnder senare år har leverans av matlåda blivit en allt vanligare insats som erbjuds äldre som behöver hjälp med maten. Detta har lett till att verksamheter för tillagning och leverans av varm mat har byggts upp i många kommuner. I den nu studerade kommunen arbetade matdistributörerna under förhållanden som av arbetsgivaren bedömdes vara mycket stressiga och slitsamma. Arbetslivsinstitutets forsknings- och utvecklingsprogram Kön och arbete genomförde därför en fallstudie med en övergripande målsättning att belysa matdistributörernas fysiska och psykosociala arbetsvillkor, relatera dessa till andra personalkategorier inom enheten samt komma med förslag till förbättringar av matdistributörernas arbetsförhållanden. Strukturerade intervjuer om de psykosociala arbetsvillkoren samt om personalens egna idéer och förslag till förbättringar genomfördes med fem matdistributörer, tre kokerskor och två lokalvårdare. De fysiska arbetsvillkoren kartlades genom mätningar av puls och gångsträcka, observationer av en arbetsdag samt självskattad upplevd ansträngning. Helhetsintrycket från vår fallstudie är att matdistributörerna har en mycket besvärlig arbetssituation ur flera aspekter som bör åtgärdas både på kort och lång sikt. Deras psykosociala arbetsvillor kännetecknas av höga krav och små påverkansmöjligheter, tidspress och otillfredsställelse med att inte kunna leva upp till förväntningarna. Mätningarna av den fysiska belastningen visade att matdistributörerna ligger mycket högt vad gäller medelpuls i arbete och %HRR, vilket kan vara en risk för nedsatt hälsa. Kombinationen av påfrestande psykosociala och fysiska arbetsvillkor ger anledning till oro för matdistributörernas hälsa på längre sikt. I de intervjuer som genomförts framkom inga indikationer på att matdistribution som företeelse kommer att minska i omfattning i framtiden. Snarare kommer den att öka i takt med att fler servicehus läggs ned. Det är alltså viktigt att matdistributionen organiseras på ett sådant sätt att det är möjligt att arbeta som matdistributör under en följd av år och ändå vara vid god hälsa. En lösning på kort sikt är att utöka antalet matdistributörstjänster med två samt införskaffa ytterligare en leasingbil. Då skulle den totala belastningen minska och fördelas mer jämt. En annan lösning som kan genomföras snabbt är att utöka leveranstiderna, vilket skulle kunna leda till att matdistributörerna inte känner sig lika tidspressad som för närvarande. En mera långsiktig lösning är att införa kombinationstjänster. Med kombinationstjänster menas att vissa tjänster kan delas mellan att t ex arbeta som köksbiträde vissa dagar och som matdistributör andra dagar. Man kanske även kan tänka sig att dela lokalvårdstjänster och matdistribution. Med kombinationstjänster bör det också vara lättare att skapa heltidstjänster så att alla har möjlighet att leva på sin egen lön. En annan fördel är att arbetet skapar mer variation över veckan. Både den cirkulatoriska belastningen och belastning på muskler, skelett och leder fördelas jämnare.swe
dc.format.extent31 pagesswe
dc.language.isosweswe
dc.publisherArbetslivsinstitutetswe
dc.relation.ispartofseriesArbete och Hälsa 2001:05swe
dc.titleFrån matsal till matlåda : Ergonomiska belastningar vid distribution av portionsförpackad varm matswe
dc.typetextswe
dc.type.svepreportswe
dc.gup.price80 SEKswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record