Show simple item record

dc.contributor.authorHägg, Göran Mswe
dc.date.accessioned2007-05-09T09:43:02Z
dc.date.available2007-05-09T09:43:02Z
dc.date.issued2001swe
dc.identifier.isbn91-7045-606-2swe
dc.identifier.issn0346-7821swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/4265
dc.description.abstractHand intensive work : A scientific review of human capacity and interaction with tools and tasks The state of the art regarding different aspects on professional hand intensive work is summarised in a broad literature overview. The main focus is on function and disorders in the musculoskeletal system of the upper extremities in relation to tools and work tasks. The work comprises brief overviews of basic anatomy, neuromuscular function and maximum capacity of the hand and arm. Different types of exposure (force, pressure, vibrations, climate factors, chemical agents) are described including definitions of repetitivity and interaction with psychosocial factors. The effects on the upper extremities are reviewed together with known risk factors. The state of the art regarding ergonomic design of common tools and machines is described. In addition to this the literature concerning problematic businesses and work tasks is reviewed. Appropriate methods for evaluation of specific exposures as well as over all assessment of manual work and tool use are described. Finally a number of knowledge gaps are identified where there are great needs for future research. Some overall conclusions: - The scientific basis for qualitatively identified risk factors is fairly good while the basis for quantitative risk assessment and limits is mostly poor. - In most cases a plausible cause effect relationship can be identified between exposure factors and disorders. - Shoulder/neck disorders are common in any hand intensive work extended over a major part of the working time.eng
dc.description.abstractKunskapsläget vad det gäller olika aspekter på handintensivt yrkesarbete samman-fattas i en bred litteraturöversikt. Huvudfokus ligger på funktion och besvär i det muskuloskeletala systemet i övre extremiteterna i relation till verktyg och arbetsuppgifter. I arbetet återfinns kortfattade genomgångar av handens och armens basala anatomi, neuromotoriska funktion samt maximala kapacitet och antropometri. Olika typer av exponering (kraft, tryck, vibrationer, klimatfaktorer, kemiska substanser) beskrivs med definitioner även för repetitivitet även inkluderande interaktioner med psykosociala faktorer. Effekter på de övre extremiteterna redovisas tillsammans med kända riskfaktorer. Kunskapsläget vad det gäller ergonomisk utformning av ett antal vanligt förekommande verktyg och maskiner redovisas. Vidare ges en översikt över litteraturen vad det gäller vanligt förekommande problemyrken och arbetsuppgifter. Ett antal metoder för att mäta olika specifika exponeringsmodaliteter redovisas tillsammans med metoder för helhetsbedömningar av handintensivt arbete. Avslutningsvis identifieras ett antal kunskapsluckor där fortsatt forskning är angelägen. Några övergripande slutsatser: - Det vetenskapliga underlaget för kvalitativt identifierade riskfaktorer befinnes vara tämligen gott, medan däremot underlaget för kvantitativa bedömningar av risk samt för gränsvärden i allmänhet är dåligt. - I de flesta fall kan man identifiera ett rimligt orsakssammanhang mellan exponeringsfaktorer och besvärsutfall. - Skulder/nackbesvär är vanligt förekommande i nästan alla typer av handintensivt arbete som utövas under en större del arbetstiden.swe
dc.format.extent87 pagesswe
dc.language.isosweswe
dc.publisherArbetslivsinstitutetswe
dc.relation.ispartofseriesArbete och Hälsa 2001:09swe
dc.titleHandintensivt arbete : En belastningsergonomisk kunskapsöversikt gällande människans kapacitet och interaktion med verktyg och arbetsuppgifterswe
dc.typetextswe
dc.type.svepreportswe
dc.gup.price140 SEKswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record