Show simple item record

dc.contributor.authorHansson, Tommyswe
dc.contributor.editorWesterholm, Peterswe
dc.date.accessioned2007-05-09T09:42:59Z
dc.date.available2007-05-09T09:42:59Z
dc.date.issued2001swe
dc.identifier.isbn91-7045-714-Xswe
dc.identifier.issn0346-7821swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/4262
dc.description.abstractDenna bok är en nytryckning av boken med samma titel som tidigare getts ut i serien Arbete och Hälsa. Den är till innehållet och kapitelindelning praktiskt taget helt oförändrad. Dock har kapitel 2 Begreppet arbets-skada reviderats med beaktande av den ändrade lydelsen av 2 kap lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, som trädde i kraft från den 1 juli 2002. Samtidigt har en del andra retuscheringar i texten av marginell betydelse gjorts. Denna utgåva i Arbetslivsinstitutets skriftserie Arbete och Hälsa innehåller en genomgång och värdering av vetenskapligt publicerad litteratur där samband mellan arbetsbelastning och sjukdomar och besvär i kroppens rörelseorgan studerats. I genomgången innefattas rygg, skulderparti och nacke, axel-, armbågs-, höft-, knä- och handleder. Ett omfattande material har gåtts igenom av författarna professor Tommy Hansson (Göteborg), docent Eva Vingård (Stockholm) och docent Jorma Styf (Göteborg) med användning av en strukturerad och i förväg uppgjord granskningsmall som följts rigoröst. Inledningsvis förklaras begreppet arbetsskada i ett kapitel skrivet av Lars Baltzari, AFA, Stockholm. Därefter behandlas rörelseorganen kapitelvis, med en sammanfattande värdering i slutet av varje kapitel av det vetenskapliga bevismaterialets kvalitet och relevans för bedömningar av samband mellan arbetsbelastningar och besvär. Det genomgångna litteraturmaterialet har samlats i tabellform kapitelvis och placerats som appendices efter varje kapitel. Skriften vänder sig till alla som engageras i bedömningar av frågor om samband mellan arbetsfaktorer och besvär från rörelseorganen. Det är första gången som ett så stort aktuellt vetenskapligt material kritiskt granskas för att belysa kunskapsfronten om samband mellan förhållanden på arbetsplatsen och smärtor och besvär från rygg och leder. Innehåll: Tommy Hansson, Eva Vingård och Jorma Styf: Inledning Lars Baltzari: Begreppet arbetsskada Eva Vingård: Epidemiologi Tommy Hansson: Ländryggsbesvär och arbete Tommy Hansson: Nackbesvär Tommy Hansson: Psykosociala faktorer i arbete och rygg/nackbesvär Jorma Styf: Skulderbesvär och arbete Eva Vingård: Epikondylit och arbete Eva Vingård: Karpaltunnelsyndrom Eva Vingård: Höftledsartros och arbete Eva Vingård: Knäledsartros och arbeteswe
dc.format.extent203 pagesswe
dc.language.isosweswe
dc.publisherArbetslivsinstitutetswe
dc.relation.ispartofseriesArbete och Hälsa 2001:12swe
dc.titleArbete och besvär i rörelseorganen : En vetenskaplig värdering av frågor om samband : Andra upplaganswe
dc.typetextswe
dc.type.svepreportswe
dc.gup.price200 SEKswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record