Show simple item record

dc.contributor.authorHäggqvist, Susannswe
dc.date.accessioned2007-05-09T09:42:45Z
dc.date.available2007-05-09T09:42:45Z
dc.date.issued2000swe
dc.identifier.isbn91-7045-549-Xswe
dc.identifier.issn0346-7821swe
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/4253
dc.description.abstractEnvironment at School and well being from a Pupil Perspective : A follow-up Survey Based on Completion of a Questionnaire among Aged 13-14 Girls and Boys The Swedish Work Environment Act includes the pupil the same way as it includes the employees. The Internal Control provides a responsibility for employers to annually ensure and certify that the activities concerning health and safety are performed in accordance with requirements specified in The Work Environment Act. "School Environment 2000" is a model, based on completion of a questionnaire for internal control. The purpose of the project was to test the questionnaire, which was administrated on two occasions, with an interval of one year. Complementary information about e.g. pupil's health state and negative afficiency were gathered on each occasion. The results shows that from 7th to 8th grade, the pupils experienced more psychosocial load and stress, and were more critical to the school environment. The conclusion is that the model may initiate discussion processes and interventions activities among pupils and that pupils are an important resource that should be used when addressing the school environment. Key words: Internal control, work organisation, model, work environment, work environment act, school, health, well-being, pupil, adolescence, participation, evaluation.eng
dc.description.abstract"Skolmiljö 2000" är en modell för samverkan som tar fasta på internkontrollföreskriften vilken ingår i arbetsmiljölagen, samt skolans läroplaner. Syftet med projektet var att pröva frågedelen bland elever, med ett års mellanrum. Kompletterande information baserad på självskattning av bl a hälsa och negativ affektivitet insamlades vid bägge tillfällena. Resultatet visar att eleverna upplevde en ökad psykosocial belastning och en ökad stress vid andra tillfället. Negativ affektivitet förklarade en del av de uppkomna sambanden. Elevernas kunskaper om arbetsmiljö och skolans organisation var begränsad vid båda mättillfällena. Andelen elever som inte visste vem de skulle kontakta om arbetsmiljöproblem uppstod, ökade mellan T1 och T2. Resultatet visar att elever är en viktig resurs i arbetet med skolans arbetsmiljö, men möjligheterna för eleverna att påverka sin situation bör öka.swe
dc.format.extent42 pagesswe
dc.language.isosweswe
dc.publisherArbetslivsinstitutetswe
dc.relation.ispartofseriesArbete och Hälsa 2000:01swe
dc.titleArbetsmiljön i skolan och välbefinnande ur ett elevperspektiv En uppföljningsstudie av 13-14 åriga flickor och pojkar inom projektet Skolmiljö 2000swe
dc.typetextswe
dc.type.svepreportswe
dc.gup.price100 SEKswe


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record