GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Monografier >

Chorographia Bahusiensis thet är: Bahus-läns beskrifning, så til thesz natur, art och beskaffenhet under fred och feigd i gamla urminnes tider under danska regeringen, som til thesz nu warande tilstånd sedan thet kom, genom freds-fördrag :under Sweriges crono, både hwad inbyggarenas wäsende, handel ock näring i alla stånd widkommer, som ock alla the märckwärdigheter, man kunnat på alla orter i hwart giäl utur dystra mörckret upleta ock nu i dagsliuset bringa, efter mångas : åstundan af Johan Þdman. ... Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, hos Lars Salvius på egen kostnad 1746.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/42438

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_42438_1.pdf97083KbAdobe PDF
View/Open
Title: Chorographia Bahusiensis thet är: Bahus-läns beskrifning, så til thesz natur, art och beskaffenhet under fred och feigd i gamla urminnes tider under danska regeringen, som til thesz nu warande tilstånd sedan thet kom, genom freds-fördrag :under Sweriges crono, både hwad inbyggarenas wäsende, handel ock näring i alla stånd widkommer, som ock alla the märckwärdigheter, man kunnat på alla orter i hwart giäl utur dystra mörckret upleta ock nu i dagsliuset bringa, efter mångas : åstundan af Johan Þdman. ... Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, hos Lars Salvius på egen kostnad 1746.
Authors: Ödman, Johan,
Issue Date: 1746
Publication type: book
URI: http://hdl.handle.net/2077/42438
Appears in Collections:Monografier

 

 

© Göteborgs universitet 2011