Show simple item record

dc.contributor.authorLago-Lengquist, Calle
dc.date.accessioned2016-04-04T11:22:49Z
dc.date.available2016-04-04T11:22:49Z
dc.date.issued2016-04-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/42388
dc.description.abstractDenna undersökning utgår från min egen översättning av de inledande avsnitten ur Michael Alperts A New International History of the Spanish Civil War. Sitt tydligt populärvetenskapliga anslag till trots erbjuder boken betydande utmaningar för läsaren genom sina talrika främmande inslag av såväl begreppsmässig som språklig art. Problemställningarna berör förutom bokens främmande lexikala inslag även i viss mån dess tillämpning av främmande citat. I uppsatsens syfte ligger att komma fram till rimliga förhållningssätt inför dessa problemställningar och applicera dem i översättningen vars tilltänkta målgrupp är en bred historieintresserad allmänhet. Med utgångspunkt i skoposteorin bedöms en högre grad av läsaranpassning vara nödvändig i måltexten än i källtexten. I uppsatsens teoridel redovisas olika aspekter på källspråksorienterade och målspråksorienterade förhållningssätt, lexikala begrepp, terminologi med avseende på översättningsstrategier samt innebörden av indirekt översättning. I resultatdelen jämförs och diskuteras exempel på likvärdig och skiljande läsar-anpassning i källtext och måltext. Det visar sig att en rad kontextuella och lexikala faktorer, var för sig och i samverkan, är avgörande för val av översättningsstrategier. Det konstateras också att skilda värderingar om behov av läsaranpassningar har gjorts i källtexten och måltexten samt att ett målspråksorienterat förhållningssätt i aktuell undersökning inte med nödvändighet avspeglas i en hög grad av dynamisk ekvivalens.sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesSPL magisteruppsats i engelska ÖPsv
dc.relation.ispartofseriesSPL 2015-135sv
dc.subjectöversättningsv
dc.subjectMichael Alpertsv
dc.subjectspanska inbördeskrigetsv
dc.subjectläsaranpassningsv
dc.titleSPANSKA INBÖRDESKRIGET PÅ SVENSKA. Problemanalys i en egen översättning av Michael Alperts A New International History of the Spanish Civil Warsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokHumanitiesTheology
dc.type.uppsokH1
dc.contributor.departmentUniversity of Gothenburg/Department of Languages and Literatureseng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturerswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record