GUPEA >
School of Business, Economics and Law / Handelshögskolan >
Department of Economy and Society / Institutionen för ekonomi och samhälle (2013-) >
Working papers in Human Geography / Avdelningen för kulturgeografi >

Stationers roll för mindre orter och dess omland


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/42089

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_42089_1.pdfForskningsrapport2399KbAdobe PDF
View/Open
Title: Stationers roll för mindre orter och dess omland
Authors: Selnes, Terje
Issue Date: 3-Mar-2016
Extent: 112
Publication type: report
Organization: Institutionen för ekonomi och samhälle, Avdelningen för kulturgeografi
Series/Report no.: Working Papers in Human Geography
2016:1
Keywords: infrastruktur
boendemönster
Abstract: Denna del av projektet ”Stationers roll för mindre orter och dess omland” består av en empirisk studie av tre mindre orter. Orterna är Lödöse, Floby och Kode som valdes utifrån hur orternas respektive stationsområden representerar olika tradition, reseutbud och lokalisering. De utvalda orterna har studerats främst som platser för boende där stationsområdet diskuterats utifrån både vardagsliv och utveckling av orten. Studiens inledande och teoretiska del belyser platser utifrån dess olika egen... more
URI: http://hdl.handle.net/2077/42089
Appears in Collections:Working papers in Human Geography / Avdelningen för kulturgeografi

 

 

© Göteborgs universitet 2011