Show simple item record

dc.contributor.editorAndersson, Erik
dc.contributor.editorBroberg, Oskar
dc.contributor.editorGianneschi, Marcus
dc.contributor.editorLarsson, Bengt
dc.date.accessioned2016-03-02T12:41:58Z
dc.date.available2016-03-02T12:41:58Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1653-7491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/42073
dc.description.abstractI internationell samhällsvetenskaplig forskning används begreppet finansialisering för att förklara och beskriva den ökade betydelse som den finansiella ekonomin har i vår tid. I den här rapporten riktar vi sökarljuset mot hur vardagslivet omvandlats och hur finansiella logikers växande inflytande förändrar människors praktiker, relationer och identiteter (Martin 2002; Langley 2008). Rapporten anknyter därmed till en framväxande forskningsriktning som intresserar sig för, vad Haiven (2014) kallar, finansialiseringens kulturer. Med vardagslivets finansialisering åsyftar vi därmed hur människors vardagliga praktiker och meningssammanhang blir allt tätare sammanvävd med den finansiella ekonomins logiker, instrument och institutioner. Rapporten har karaktären av en antologi, i vilket ett antal forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner beskriver hur vardagslivet finansialiserats. Rapporten börjar med ett par studier av vad finansialiseringen kan betyda för enskilda människor och grupper i deras direkta vardag. Därefter rör vi oss ut mot de mer övergripande aspekterna och konsekvenserna av vardagslivets finansialisering, med frågor som hur denna utveckling stimulerats och hanterats av statliga aktörer och privata aktörer, samt vilka konsekvenser och innebörder finansialiseringen har haft för arbetslivet, välfärdsstaten och hur finansmarknaderna reglerats.sv
dc.format.extent106sv
dc.language.isoswesv
dc.publisherCentrum för konsumtionsvetenskapsv
dc.relation.ispartofseriesCFK-rapportsv
dc.relation.ispartofseries2016:1sv
dc.relation.urihttp://cfk.gu.se/publikationer/rapportersv
dc.subjectfinansialiseringsv
dc.titleVardagslivets finansialiseringsv
dc.typeTextsv
dc.type.svepreportsv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record