Show simple item record

dc.date.accessioned2016-02-24T14:00:43Z
dc.date.available2016-02-24T14:00:43Z
dc.date.issued1883sv
dc.identifier.citationÅrg. 25, N:r 6 - År. 1883sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/42017
dc.description.tableofcontentsOm Geijers åsigter af familjen, äktenskapet och qvinnan (slut från 5:te häftet). Af Esselde 277 IV-VII. Innehåll: Uppfostringsprinciper. Vilkoret för att kunna bilda människor är att sjelf vara det. Hvad uppfostraren är, vigtigare än hvad han kan. Känslan af ömsesidigt beroende, tron på att beroendet kan förenas med frihet, samt insigten om de vilkor under hvilka detta sker, är den uppfostran samhället ger. Qvinnan, 1829 uppfattad såsom ett barn som måste för dess eget bästa hällas i ledband; 1839 såsom en personlighet med både pligt och rätt till frigörelse. Qvinnans inträde inom samhällsordningen den vigtigaste epok i mensklighetens inre historia. Qvinnofrågan uppsprungen på kristlig grund. Kyrkans uppfattning af qvinnan dock ej alltid kristlig. Geijer som make och vän. Erotik och kärlek. Nya och gamla äktenskapsfrågor. Qvinnan och den religiösa frågan. Geijer som far. Musik och poesi såsom uppfostringsmedel. Återblick. Huru och hvad man lär af Geijer. Två ädlingar. Ett femtioårsminne. Poem af Esselde 304 Vår nyaste skönlitteratur: Fru Edgrens Aurore Bunge m. fl. Af L. 313 Nyare svensk dramatik: "Sanna qvinnor". Af Teatervän 321 Litteraturöfversigt 329sv
dc.language.isoswesv
dc.titleTidskrift för hemmet : tillegnad Nordens qvinnor (Årg. 25, N:r 6)sv
dc.identifier.librisid2058214sv
dc.type.marcassv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Tidskrift för hemmet
    Tidskrift 1859-1885, grundad av Sophie Adlersparre och Rosalie Olivecrona. Syftet var att behandla kvinnans ställning och rättigheter i samhället, men T. fick också litterärt innehåll. Från 1868 var Adlersparre ensam redaktör. År 1885 ombildades T. till Dagny. (källa: KvinnSam)

Show simple item record