GUPEA >
Gothenburg University Library / Göteborgs universitetsbibliotek >
Digitaliserade samlingar >
Monografier >

Engelands skatt-kammare genom den utländske handelen; som utwisar hwilka wetenskaper, äro nödige för en köpman, jämte handelens grund, wård, rätta drift och nytta. Orsakerne till öfwer- och underwigten i handelen, wäxelens stigande och :fallande, samt myntets förehållande därwid, med flere oumbärlige grunder till deras tiänst, som skola wårda och lära handel./(Thomas Mun.) Stockholm, tryckt hos Carl Johansson Röpke. År 1745.


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2077/41946

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gupea_2077_41946_1.pdf28281KbAdobe PDF
View/Open
Title: Engelands skatt-kammare genom den utländske handelen; som utwisar hwilka wetenskaper, äro nödige för en köpman, jämte handelens grund, wård, rätta drift och nytta. Orsakerne till öfwer- och underwigten i handelen, wäxelens stigande och :fallande, samt myntets förehållande därwid, med flere oumbärlige grunder till deras tiänst, som skola wårda och lära handel./(Thomas Mun.) Stockholm, tryckt hos Carl Johansson Röpke. År 1745.
Authors: Mun, Thomas,
Issue Date: 1745
Publication type: book
URI: http://hdl.handle.net/2077/41946
Appears in Collections:Monografier

 

 

© Göteborgs universitet 2011