Show simple item record

dc.contributor.authorHellmark, Elina
dc.contributor.authorJonsson, Cecilia
dc.date.accessioned2016-02-11T06:31:18Z
dc.date.available2016-02-11T06:31:18Z
dc.date.issued2016-02-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/41855
dc.description.abstractUppsats/Examensarbete: 15 hp Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG, Göteborgs universitet. Nivå: Grundnivå Termin/år: Ht/2015 Handledare: Gabriella Sandstig Examinator: Annika Bergström Syfte: Syftet med studien är att undersöka svenska studenters inställning och attityd till kurslitteratur i e-boksformat och hur den av studenterna motiveras samt formas. Teori: Technology Acceptance Model, attitydskapande, symbolisk interaktionism, livsstil, image, kulturellt kapital & early adopters. Metod: Åtta stycken kvalitativa respondentintervjuer. Resultat: Studien visar tre typer bland respondenterna ifråga om deras inställning till eboken: de som var negativa till e-boken, och som föredrog den tryckta boken; de som var både negativa och positiva till e-boken, och som använde e-boken som ett komplement; och de som var positiva till e-böcker, och som såg det som ett nytt medium med nya möjligheter. Faktorer så som funktioner, pris, tillgänglighet och uppdaterad information vägde tungt till att motivera till användande, men även att den förekom på kurslitteraturlistor, den image som eboken hade för respondenterna, samt den sociala kontexten. I formandet av respondenternas inställning gentemot e-boken var erfarenhet, den känslomässiga aspekten, samt hur de upplever e-bokens användbarhet återkommande faktorer. Även samhällets generella inställning till teknik formade respondenternas inställningar gentemot kurslitteratur i e-boksformat. Antal ord: 19 995sv
dc.language.isoswesv
dc.relation.ispartofseriesKandidatuppsatssv
dc.relation.ispartofseriesC947sv
dc.subjecte-boksv
dc.subjectstudentersv
dc.subjectkurslitteratursv
dc.subjectinställningsv
dc.subjectattitydsv
dc.subjectsocialisationsv
dc.subjectmeningsskapandesv
dc.subjectkognitiva processersv
dc.subjectaffektiva processersv
dc.title”DET FINNS INGET ROMANTISKT MED EN PDF” En kvalitativ studie av svenska studenters attityder och inställningar till kurslitteratur i e-boksformat.sv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikationswe
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Journalism Media and Communicationeng
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record