Show simple item record

dc.contributor.authorNilsson, Johanna
dc.contributor.authorBroberg, Cajsa
dc.date.accessioned2016-02-10T08:49:37Z
dc.date.available2016-02-10T08:49:37Z
dc.date.issued2016-02-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/41821
dc.description.abstractSyftet med denna uppsats var att bidra med kunskap om kvinnorna i studiens skrivna upplevelser av att ha genomfört en illegal, medicinsk abort i hemmiljö genom att inta mifepristone och misoprostol de beställt via en specifik organisation på internet. Syftet var även att öka kunskapen om kvinnornas behov av socialt stöd innan, under och efter aborten samt om kvinnornas åsikter om abort och restriktiva abortlagar. Vi har genom dokumentanalys och tematisk analys studerat 20 skrivna berättelser av kvinnor från Chile, Filippinerna, Polen och Irland, som genomfört illegal, medicinsk abort. Kvinnorna har fått preparaten utskrivna via en organisations hemsida, där de också kunnat få stöd och råd under aborten. Berättelserna vi studerat har kvinnorna publicerat på organisationens hemsida. De övergripande resultaten visade att kvinnornas skrivna upplevelser var relaterade till både positiva och negativa känslor, bland annat lättnad, sorg och rädsla. Dessa framskrivna känslor var i många fall motstridiga. Det framkom även att det sociala stödet var betydelsefullt. Detta fick kvinnorna dels genom anhöriga och vänner, och dels genom organisationen. De beskrev även att de fick stöd genom att ta del av varandras berättelser, samt dela sina egna, på organisationens hemsida. Flera kvinnor uttryckte en negativ inställning till de restriktiva abortlagarna och att abortens illegalitet påverkade abortupplevelsen. Illegaliteten hade således stor påverkan på kvinnornas abortupplevelse, då bland annat känslor av skam var kopplade till upplevelsen av att bryta mot samhällets normer och lagar. Dessutom gjorde illegaliteten att den ofrivilliga graviditeten och efterföljande abort blev stressfylld.sv
dc.language.isoswesv
dc.subjectillegal abort, medicinsk abort, empowerment, krissv
dc.titleAtt välja det minst onda - en kvalitativ studie om kvinnors skrivna upplevelser av illegal, medicinsk abort via internetsv
dc.typeText
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLaw
dc.type.uppsokM2
dc.contributor.departmentGöteborg University/Department of Social Workeng
dc.contributor.departmentGöteborgs universitet/Institutionen för socialt arbeteswe
dc.type.degreeStudent essay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record