Show simple item record

dc.contributor.authorMellqvist, Kristinasv
dc.date.accessioned2016-01-27T14:56:02Z
dc.date.available2016-01-27T14:56:02Z
dc.date.issued2015sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/41689
dc.description.abstractSyfte och frågor Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vad det är som utmärker montessorilärares arbete liksom hur verksamma montessorilärare tolkar montessoripedagogiken och hur det ser ut i praktiken i deras verksamhet med fokus på de så kallade montessoriarbetspassen. Följande frågeställningar vill jag få besvarade genom min undersökning: • Vilken betydelse har montessoripedagogiken för hur montessorilärare interagerar med elever under montessoriarbetspassen? • Hur tolkar montessorilärare sin egen roll i montessoripedagogiken? Metod och material I min studie har jag använt mig av två kvalitativa metoder, observation och intervju, en så kallad metodtriangulering. Metoden användes för att kunna belysa uppsatsens område på ett allsidigt sätt genom inledande observationsstudier med fyra montessorilärare under ett arbetspass med efterföljande och kompletterande intervju. Observationerna synliggjorde hur montessorilärarna tillämpar Maria Montessoris teorier kring lärande i integration med elever under arbetspassen. Genom intervjuerna förtydligades montessorilärarnas bild av hur de själva uppfattar sin lärarroll i montessoripedagogiken. Materialet har i huvudsak bestått i anteckningar och inspelningar från observationer och intervjuer liksom relevant litteratur för uppsatsens ämnesområde för att ha en teoretisk anknytning. Resultat Resultatet har visat att det finns några betydande områden inom montessoripedagogiken vilka kännetecknar montessorilärarnas arbete under arbetspassen. Områdena är arbetspass, barnet i centrum, barnens arbetscykel och hjälplista vilka kan förankras till såväl montessoripedagogiken som till en del allmängiltiga undervisningsidéer och didaktiska frågor. Resultatet visar även att lärarnas engagemang och inre drivkrafter har varit en gemensam nämnare vilken i sin tur har en positiv påverkan för elevernas prestationer. Uppsatsens resultat kan ha betydelse för verksamma lärare inom montessoripedagogiken där den kan användas som ett underlag för reflektion kring synen på lärarrollen såväl som montessoripedagogiken och dess behov av utveckling inom samtida undervisningsområden.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectMontessorisv
dc.subjectarbetscykelsv
dc.subjecthjälplistasv
dc.subjectlärarrollsv
dc.subjectidsv
dc.title”Det är mitt arbete att följa barnen” En studie om montessorilärares arbete under montessoripasssv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärandesv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record