Show simple item record

dc.contributor.authorLööf, Annasv
dc.contributor.authorRosenlöf Rexhaj, Pamelasv
dc.contributor.authorPantzar, Erikasv
dc.date.accessioned2016-01-27T14:56:02Z
dc.date.available2016-01-27T14:56:02Z
dc.date.issued2015sv
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2077/41688
dc.description.abstractSyftet med studien är att beskriva och analysera förskollärares uppfattningar om inskolning i förskolan, att synliggöra pedagogers förhållningssätt och tankar kring inskolning. Jag vill generera kunskap om hur pedagoger resonerar kring den typ av inskolningsmetod de har. Vilka likheter och olikheter kan jag få fram vid intervjuer med förskollärare som arbetar med att introducera barn och föräldrar till förskolan. Vilka fördelar och nackdelar ser de med den inskolningsmetod de har? För att kunna beskriva och analysera pedagogers uppfattningar om inskolning har jag utgått från den fenomenografiska ansatsen. Min analys vilar på en empirisk grund. I mina intervjuer får jag fram pedagogers uppfattningar, som jag beskriver och sedan analyserar. I resultatet visar jag att inskolningsmetoderna ser olika ut på de olika förskolorna där pedagogerna arbetar, tre av respondenterna har en längre inskolning som successivt ökas varje dag, medan två har en kortare variant på ungefär tre dagar. Jag redovisar vilket förhållningssätt de har under inskolningsdagarna och vilken roll föräldrarna förväntas ha. I slutdiskussionen diskuterar jag det som framkommit under intervjuerna relaterat till den bakgrund och tidigare studier som är med tidigare i examensarbetet. Att belysa de olika variationerna inom inskolning skapar möjlighet till reflektion. Genom att ta del av andra pedagogers inskolningsarbete har man möjlighet till att utvärdera sitt eget.sv
dc.language.isosvsv
dc.subjectInskolningsv
dc.subjectförskolasv
dc.subjectfenomenografisv
dc.titleVälkommen till oss! En fenomenografisk studie om pedagogers uppfattningar om inskolning på förskolasv
dc.setspec.uppsokSocialBehaviourLawsv
dc.type.uppsokM2sv
dc.contributor.departmentGöteborgs Universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärandesv
dc.type.degreeStudent essaysv


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record